A KözOKA XXI. „Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása a szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében” című nyertes pályázati projekt témája:

Aktuális

  • Projektzáró konferencia: 2010. május 26-án, 14 órakor a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola dísztermében.
  • Program >>>
  • Meghívó >>>

Előzmények

Az intézményünk évek óta nyitott az általános iskolákkal a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésre a megalapozott pályaválasztás érdekében. Ennek, a projekt szempontjából igen fontos megnyilvánulása a nyílt napok, pályaválasztási osztályfőnöki órák szervezése mellett az a harmadik éve tartó közös munka, amelyet az ópusztaszeri általános iskolával közösen valósítunk meg.
Ennek lényege, hogy az iskolánkba évek óta tanulókat küldő általános iskola felismerve az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark és a Tisza menti tájvédelmi körzet által nyújtott turisztikai vonzerőt az idegenforgalom, vendéglátás, falusi vendéglátás irányába igyekszik a pályaválasztás során orientálni végzős tanulóit. Az együttműködés alapgondolata szerint az általános iskola tömbösítette a technika tantárgy óráit és ennek keretében a lehetőségek szerint évente öt, vagy tíz alkalommal előkészítő tevékenység zajlik, falusi vendéglátásra épülő szakmai tematika alapján. A foglalkozások helyszínei az iskolánk korszerűen felszerelt tankonyhája, tanétterme és tanirodája.

A projekt témája

Az ópusztaszeri általános iskolával folytatott közös tevékenység világosan rámutatott arra, hogy sokkal sikeresebb lehet a tanulók pályaválasztása, könnyebb lehet a szakképző intézményt választó tanulók beilleszkedése, ha az általános iskola és a fogadó intézmény tartalmas szakmai együttműködést valósít meg.
Ennek szellemében a pályázat keretében szeretnénk a már bevált közös tevékenységünket új elemekkel bővítve – a szakmai készségek sikeres megalapozását segítendő – összesen hét, a beiskolázásunk szempontjából bázis intézménynek számító általános iskolával működtetni. Az intézményünk által az 1. számú mellékletben leírt (integrált tartalmú tantárgyi modulok alkalmazása, projekt szellemű módszerek alkalmazása a közismereti tárgyak oktatásában, kompetencia-alapú tananyagok alkalmazása), illetve az ópusztaszeri általános iskolával folytatott jó gyakorlatokra építve a tanulók kulcskompetenciáit fejlesztő, a pályaválasztást segítő projekteket kívánunk megvalósítani az alábbiak szerint:

1. Minden résztvevő általános iskola az pályázó intézményünkkel együttműködve két-két projektet (félévente 1-1 projekt) dolgoz ki. Az egyik projekt megvalósítására a végzés előtt álló, nyolcadikos tanulók számára a 2009/2010-es tanév első félévében, a másik projekt kivitelezésére a hetedikes tanulók körében ugyanezen tanév második félévében kerül sor

2. A projektek tartalmától, jellegétől függően a gyakorlati, eszközigényes foglalkozásokhoz, valamint a projekt termékek bemutatásához a pályázó szakiskolánk biztosít megfelelő helyszínt tankonyhájában, tanéttermében, tanirodájában

3. A projektek témáinak kiválasztása olyan módon történik meg, hogy minél több kompetencia-terület fejlesztésére nyíljon lehetőség (több tantárgyba ágyazva). Ezen belül prioritást élveznek azok a szakképző iskola tanáraival és szakoktatóival közösen egyeztetett kulcskompetenciák, amelyek révén a tanulók sikeresen kapcsolódhatnak be a szakiskolai képzésbe, továbbá előkészítik a megalapozott szakmaválasztást. A kiválasztott kompetenciák fejlesztése a projektek tartalma szerinti helyszíneken valósul meg, azonban a szövegértés-szövegalkotási, matematikai-logikai kompetenciák fejlesztése elsődlegesen az általános iskolákban, az életpálya-tervezés és szociális, életviteli és környezeti kompetenciáké pedig a pályázó szakiskolában.

4. A pályázó szakiskola szakképző évfolyamos tanulói a eszközigényes foglalkozások megvalósításában, valamint a projekt termékek bemutatásában az általános iskolai célcsoport tagjai mentoraiként működnek közre

A projektben érintett általános iskolák:

  • Algyői Általános Iskola (6750 Algyő, Kastélykert u.59. ; OM azonosító: 029652)
  • Alsóvárosi Általános Iskola (6725 Szeged, Dobó u. 42. ; OM azonosító: 029642)
  • Fekete István Általános Iskola (6729 Szeged, Postás u. 1-3.; OM azonosító: 029662)
  • Jerney János Általános Iskola (6791 Szeged, Jerney u. 21.; OM azonosító:029650)
  • Makkosházi Általános Iskola (6723 Szeged, Ortutay u. 3 ; OM azonosító: 029671)
  • Mórahalom (6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.; OM azonosító: 029633)
  • Ópusztaszer (6767 Ópusztaszer,Felszabadulás u. 22-26; 28. ; OM azonosító: 029727) 


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »