KERESÉS
Főoldal Versenyek Külföldi kapcsolatok Szakmai gyakorlatok Szülőknek Webmail E-napló
Főoldal
Szakmák Éjszakája 2017
Nyári tábor
Szalagavató 2017
Facebook
Hansági napok
Hírek
Iskolánkról
Képzések
Fenntartónkról
Diákjaink
Szakmai gyakorlat
MNGSZ Hansági Szekció
Szolgáltatásaink
Elismeréseink
Rólunk írták
Minőségbiztosítás
Partnerek
UNESCO
Külföldi kapcsolataink
Projektjeink
Receptbank
Multimédia
Fenntarthatóság
Linkek özöne
Fórum
Kapcsolat
Galéria
Letöltés
Filmek
Information
Informationsheft
Kajacsata

Alternatív vitarendezés: Ingyen hívható problémamegoldó segélyvonal

Thu Aug 04 14:05:09 CEST 2011  | Frissítve: Thu Nov 17 13:47:32 CET 2011

Ingyen hívható zöld szám

06-80/204-976

http://www.iskolaivitarendezes.hu/index.php

Az ingyen hívható telefonszámot diákok, szülők, igazgatók és pedagógusok is hívhatják, ha problémás helyzetbe kerülnek.

A vonal túlsó végén szakemberek várják a hívásokat minden hétköznap 8 és 16 óra között.

Ők azokat segítik, akik úgy érzik, hogy nem tudják oktatási konfliktusaikat megoldani. Az OFI munkatársai tájékoztatást nyújtanak az oktatási érdek- és jogérvényesítési lehetőségekről, és amennyiben szükségesnek ítélik, javasolják az OFI-ban működő Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat oktatásügyi mediátorainak (közvetítők) igénybevételét!


RÉSZLET AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉS PROJEKT HONLAPJÁN TALÁLHATÓ KÖSZÖNTŐBŐL:

Az AVR Projekt (teljes nevén: Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába – az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat programja) legfontosabb célja, hogy kialakítsa az érintett régiókban – Észak-magyarországi, Dél-dunántúli és Dél-alföldi régió – az alternatív vitarendezési eljárások napi gyakorlatba épülő alkalmazását, s kiépítse az ehhez szükséges szolgáltatási rendszert, kereteket. Fontos továbbá, hogy a projekt az iskolai közösségekben előforduló konfliktusok, viták természetéről és kezelésük alternatív lehetőségeiről gyakorlati tudást adjon át pedagógusoknak, folyamatos képzéseket és szakmai támogatást is biztosítva számukra a projekt időszaka alatt, azt követően az OKSZ végzi a projekt eredményeinek fenntartását.

A konfliktusok a közösségi élet, így mindennapjaink elkerülhetetlen velejárói. Hátterükben eltérő szükségletek, szándékok, vágyak, érdekek, nézetek, vélemények, értékek látszólagos vagy valós szembenállása húzódhat meg.

Az időben történő megfelelő beavatkozással azonban elkerülhető a konfliktusok elmélyülése vagy szélsőséges esetben azok megoldhatatlanná válása. Az AVR Projektben képviselt szemlélet és konfliktuskezelési technikák, illetve a már régóta elérhető vitarendezési szolgáltatás az emberi kapcsolatok fejlesztésén keresztül elősegíthetik a jó közösségek kialakítását és fenntartását.

"Az iskolaközösség minden tagjának joga van a biztonságos és békés iskolai élethez. Mindenkinek kötelessége hozzájárulni a pozitív, tanulásra serkentő és a személyiségfejlődését elősegítő iskolai környezet megteremtéséhez."
(Európai Charta a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról, 2004.)

GYAKORI KÉRDÉSEK A KÖZVETŐI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN:

Milyen a közvetítői eljárás?
A közvetítői eljárás során, a mediátor -akár az egyik fél felkérésére - kezdeményezi a kapcsolat felvételét, majd amennyiben a felek kifejezik önkéntes részvételi szándékukat, s amikor a felek leülnek beszélgetni, biztosítja a tárgyilagos hangvétel kialakítását.
A higgadt, tényeken alapuló megközelítés célja, hogy a felek ne a régi játszmáikat folytassák, és érveiket unalomig ismételgessék. A helyzet mindkét féltől rugalmasságot, konstruktív hozzájárulást és konkrét vállalásokat kíván. A mediáció tehát nem más, mint strukturált, problémamegoldásban járatos szakember vezetésével történő megbeszélés.

Mikor érdemes használni az AVR-t?
Akkor ajánlatos ezt az eljárást választani, ha egy tárgyalás (megbeszélés) elakad, vagy ha a felek nem akarnak hosszadalmas bírósági (vagy más jogi, jogorvoslati, vagy panasz) eljárásba kezdeni.
A folyamat során tisztázzák a megoldásra váró kérdéseket, megvizsgálják az egyéni és kölcsönös érdekeket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megegyezéshez.
A közvetítői eljárást, olyan felek között érdemes alkalmazni, akik hosszabb távon kívánnak (kényszerülnek) együttműködni és vitás kérdés merül fel közöttük a szakmai munka tartalmi kérdéseiben, a javak, erőforrások elosztásában, a foglalkoztatást érintő kérdésekben, az intézmények működését, működtetését érintő kérdésekben.
A vita szereplői lehetnek diákok, pedagógusok, szülők, ezek csoportjai, vezetők, fenntartók, szakmai-, gazdasági partnerek, s tág értelemben az oktatásügy szereplői.

Mennyi ideig tart egy közvetítői eljárás?
Erre nincs általános szabály. A közvetítői eljárással gyorsabban és kisebb ráfordításokkal oldhatók meg vitás ügyek, mint más jogi eljárásokkal.
Ez általában 30 napnál rövidebb időt jelent, de nem ritka az ennél sokkal rövidebb eljárás sem.
Az eljárás keretében, egy ülés többnyire 2-3 órás. Ha egy ülésen nem születik megállapodás, további ülésekre kerülhet sor.

Titoktartás a közvetítői eljárásban
A közvetítői eljárás szigorúan bizalmas! A felek maguk rendelkeznek a rendelkezésükre álló információkkal, sőt a megfontolásaikkal, szempontjaikkal is.
A nyilvánosság, vagy más intézmény számára a közvetítőtől semmilyen információ sem fog kikerülni.
Ha a felek a közvetítőnek azzal mondanak el valamit, hogy az nem kerülhet a másik fél tudomására, biztosak lehetnek abban, hogy ez semmilyen körülmények között sem történhet meg. A közvetítő harmadik fél számára csak abban az esetben nyilatkozhat, ha erre a felek együttesen kifejezetten felkérik.

A közvetítői eljárás és más jogorvoslatok
A felek a közvetítés választásával esélyt adnak maguknak a kölcsönös előnyöket tartalmazó megállapodás megtalálására, és ha ez sikertelen, akkor keresnek más megoldást. A közvetítési eljárás során a felek bármikor kérhetik annak sikertelenné nyilvánítását, és ezután minden egyéb jogorvoslati lehetőség nyitva áll előttük.
A közvetítői megoldással párhuzamosan nem lehet, jogi úton is eljárni (vagy a nyomásgyakorlás egyéb eszközeit alkalmazni a közvetítés alatt, mint például: a demonstráció, sztrájk, nyilvánosság segítségül hívása, stb.). Erről a felek nyilatkozatban rendelkeznek.

Milyen jellegű vitában érdemes, vagy lehet a közvetítői eljárást igénybe venni?

Intézmények átalakulása, integrációja, megszűntetése kapcsán kialakult vita esetén, illetve amikor még nem került sor közigazgatási eljárásra, demonstrációra, sztrájkra.

 • Oktatási intézmény és partnere, fenntartója közötti szerződés, alapító okirat vitatott kérdéseiben, megalkotásakor, módosításakor, ideértve az intézmény és a szülő(k) közötti vitákat is.
 • Fejlesztési koncepció, terv egyeztetési szakaszában- Fegyelmi ügyet követő, vagy megelőző egyeztetéskor
 • Egyéni szakmai-, munkaügyi és egyéb (jog)viták kialakulásakor
 • Moderálást igénylő megbeszélések esetében
 • Oktatási profilt, irányultságot érintő vita esetén
 • Vita esetén, annak rendezése ügyében, tanácsadást, tájékoztatást igénylő kérdésekben.

  Milyen vitában nem érdemes, vagy nem lehet közvetítést alkalmazni?
 • Ha az ügy nem fontos. (A fontosság nem azonos a nagy pénzértékkel, a feleknek kell, hogy fontos legyen az adott kérdés)
 • Ha hiányzik a döntéshez szükséges felhatalmazás. (Ilyen esetben a tényleges döntéshozót érdemes bevonni)
 • Ha a feleknek csak a pillanatnyi nyereség számít, a jövőbeli kapcsolat kizárható.
 • Ha az ügyben már született egy jogerős, végrehajtható ítélet.
 • Ha jogszabályok kötelezően írnak elő egyéb jogorvoslati eljárást addig, amíg az be nem fejeződik. Azonban utána a szükséges együttműködés kialakítása érdekében már lehetséges, és gyakran érdemes is közvetítői eljárást kezdeményezni.
 • Ha nincs tétje a megállapodásnak.
 • Ha az egyik fél a másikra hárít minden felelősséget a konfliktus kialakulásáért.
 • Ha nem egyeznek bele a konfliktussal érintettek a mediációba (nem valósul meg az önkéntesség).
 • A felek egyáltalán nem kommunikálnak egymással.
 • A felek azt szeretnék, ha más döntene helyettük.

  Resztoratív eljárások
  Nincs konkrét szabályozás arra vonatkozóan milyen esetekben lehet egyeztető eljárást folytatni, azonban ahhoz, hogy az egyeztető eljárás létrejöjjön, beismerés, illetve a felelősségvállalás szükséges a felek részéről, hiszen csak ebben az esetben lehet szó jóvátételről, tevékeny megbánásról.
  Ahol az oktatási jogszabály kötelezettségszegés esetén konkrét szankciót ír elő, nem lehet egyeztető eljárást tartani.
  Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, valamint a kötelességszegő egyetért és amennyiben:
 • a fegyelmi alá vont személy vétségét beismeri,
 • kifejezi szándékát az érintettekkel (sértett személyek és a közösség) szembeni bocsánatkérésre,
 • vállalja az egyeztetés eredményeként létrejött jóvátétel teljesítését.
  A tanuló – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.

  A fegyelmi eljárást folytatni kell:
 • ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérikha az egyeztető eljárás lefolytatását kérő bejelentés az iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tíz napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre.

  Fegyelmi eljárás felfüggesztése:
  ha a kötelességszegő és a sértett megállapodtak abban, hogy egyeztetési eljárást kezdeményeznek, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni.

  Mi az egyeztető eljárás célja?

  A kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

  Ki vezeti az egyeztetést?

  Az egyeztetésen a fegyelmi jogkör gyakorlója nem vehet részt. Az egyeztető eljárást az ügyben pártatlan, független, nagykorú személy vezetheti, akit mind a sértett, mind az elkövető elfogad. Az OKSZ mediátora a közoktatási törvény 13. § (6) bekezdése alapján felkérhető.

  Az egyeztetés végén a megállapodást kik írják alá?
  A részt vevő felek és az őket támogató személyek, valamint az egyeztetést levezető mediátor.

   

 


HírekÚj képzések:

Továbbtanulás általános iskolásoknak


Törzsasztal


Spóroljon szálloda,
hotel foglalásán,

www.szallodaszoba.huA portál a Hansági Ferenc Szakképző Iskola (Szeged) hivatalos weblapja.

6725 Szeged, Kenyérgyári út 8. Tel.: 62/547-240 e-mail: titkarsag@hansagi.sulinet.hu