A KÖZÉTKEZTETÉS RENDJE 2017/18-AS TANÉVBEN

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. 2018. április 23-tól ismét lehetőség nyílik arra, hogy iskolánk tanulói és dolgozói számára a közétkeztetés keretében ebédet biztosítsunk.

Az ebédeltetés igénybevételével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

Ebédfizetés a 2018. április 23-június 1. közötti időszakra

2018. április 18. 8:00-14:30. Befizetés helyszíne: iskolánk.

Az étkezési díjak

(Az iskolában csak ebéd igénybevételére van mód.)

Az ebédigénylés előfeltétele

  • A KÉ-02 Hozzájáruló nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez, Portál használatához megnevezésű dokumentum kitöltése és leadása.
  • A nyilatkozatokat az osztályfőnökök gyűjtik és adják le a titkárságon április 17-ég. Kiskorú tanuló esetében a szülő (törvényes képviselő) aláírása szükséges.
  • Az ebédet igénylő dolgozóknak is nyilatkozniuk szükséges.

Az étkezés igénybevétele

  • Az étkezés iskolánk tanéttermében vehető igénybe, naponta 11:00-14:00 között, ún. ebédjegy-automata használatával.
  • Az automata az igénylő lakcímkártyája vagy diákigazolványa vonalkódjával használható. Ezért is fontos a KÉ-02 számú nyilatkozat pontos kitöltése.
  • Az ebédeltetés kulturált lebonyolítása érdekében az 5. órai szünet 30 perces lesz. Mindez azt jelenti, hogy visszatérünk a korábbi tanévekben megszokott csengetési rendhez.

 4. FONTOSABB DOKUMENTUMOK

A dokumentumok megtalálhatók NGSZ hivatalos honlapján – www.ngsz.hu – a közétkeztetés menü alatt.

További dokumentumok:

 

 


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242 
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek: 2017/16 | 2015/16 | 2014/15 ...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek: 2017 | 2016 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »