Hivatalos beszámolók

“Vendéglátós tudásimport – szakács és pincér tanulók szakmai gyakorlata Európa országaiban”

A pályázat összefoglalása

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola célja, hogy versenyképes, szakmájukat szerető és abban európai mércével mérve is helytálló szakembereket képezzen. Ennek érdekében különös hangsúlyt fektet a külföldi szakmai gyakorlat lehetőségének biztosítására.
Jelen projektünkben 7 ország (GR, IT, MT, ES, RO, DE, AT) 9 intézménye, ill. gazdálkodó vállalata működött együtt velünk. 30 fő cukrász, szakács és pincér tanuló mobilitását valósítottuk meg, ebből 28 fő, köztük egy frissen végzett szakács, egy hónapos gyakorlaton vett részt, két frissen végzett cukrász pedig két hónapot töltött Máltán. 5 kísérőtanár is segítette a diákok beilleszkedését 5 napos időtartamban. Változás is történt a programban, ugyanis az eredetileg tervezett 2 fő szakoktató helyett négy munkatársat utaztattunk külföldre. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a görögországi partnernél nem volt meg a lehetősége az általunk elvárt szintű szakmai fejlődésnek, ugyanakkor a hamelni partnerrel komoly műhelymunkát végeztünk eddig is az ECVET eszközök kidolgozásában. Így a görög tanári mobilitásból a szakmaiság érdekében átcsoportosítottunk összeget a hamelni munkatársi programba.
Pályázatunk célja a 15 éves múlttal rendelkező mobilitási tevékenységünk fenntartása és minőségi fejlesztése volt. A programmal segítettük frissen végzett diákjainkat is, akit az iskola befejezését követően rövidebb-hosszabb távú külföldi munkavállalást terveztek. Iskolánk Pedagógus továbbképzési programja a szakoktatók szakmai jellegű továbbképzéseit is támogatja, ezért volt a másik pályázott terület a munkatársak külföldi képzése.
Külföldi mobilitást mindig elsősorban a megfelelő tanulmányi eredménnyel és/vagy nagyon motivált, iskolánk életében, rendezvényein aktívan részt vevő diákjaink számára biztosítunk. A kiválasztásnál nem feledkeztünk meg a méltányosság elvének használatáról sem és figyeltünk a tanulási nehézséggel küzdő, de a szakma iránt elkötelezett diákjainkra is.
Évek óta problémát jelent a külföldön töltött gyakorlatok beszámítása a magyar szakképzési rendszerbe. Ezt a problémát szerettük volna áthidalni az ECVET eszközök használata során az ECMO német kísérleti projekt által kidolgozott VQTS modell egyik legfontosabb elemével, a kompetencia mátrixszal.
Szakács szakoktatónk rodoszi mobilitása alatti feladata volt a kompetencia mátrix kipróbálása és tesztelése. Kint tartózkodása olyan nehézségekre, problémákra világított rá, melyeket nyomokban már a korábbi mobilitások során is érzékeltünk, így tényekkel alátámasztva bizonyíthatjuk a kapcsolat megszüntetésének szükségességét. Három kolléga utazott tapasztalatcsere programra az észak-németországi Hamelnbe. A program keretében kidolgoztuk az egy hónapos szakmai gyakorlat során elsajátítandó két pincér tanulási eredmény német és magyar nyelvű verzióját a tudás, képességek és kompetencia kontextusában. Majd megszerkesztettük az elért eredmények szintjét mérő kompetencia mátrixot. A program során még nem terveztük az ECVET eszközök teljes projektet átfogó használatát, de sikerült kipróbálni részben Máltán, valamint mindhárom német nyelvű partnerünknél. Intézményünk 2008 óta rendelkezik „A külföldi szakmai gyakorlatok és tapasztalatcserék megvalósításának szabályzata” című dokumentummal, mely részletesen rögzíti és szabályozza a mobilitások megvalósítási folyamatának minden egyes szakaszát. Az ECVET eszközök alapján e dokumentum is továbbfejleszthető.
A nemzetközi mobilitásoknak rendkívül széleskörű hatása van mind az egyén, mind az intézmény életére. Elsősorban a „soft skill”-ek terén tapasztaltunk fejlődést. A diákok túlnyomó többségének fejlődött az idegen nyelvi kompetenciája is. A külföldön járt diákok motiváltsága növekedett, tanulási teljesítményük javult, nyitottabbá váltak a világon történő változásokra, az Európai Uniót érintő kérdésekre. Megismerkedtek a külföldi munkavállalás lehetőségével, az új mintákat látva fejlődött vállalkozói kompetenciájuk is.
A minőségfejlesztés szempontjából fontos eredmény a külföldi szakmai gyakorlatok beszámíthatóságának eljárási szabályzata és dokumentumrendszere. Sikerült megkötni az ECVET rendszer alapját képező Együttműködési Megállapodást két partnerünk esetén. A pályázat végére kidolgozott és kipróbált tanulási egységekkel, Tanulási Megállapodással és Kompetencia Mátrixszal rendelkezünk mindhárom szakma esetén. A dokumentumok három (magyar, angol és német) nyelven állnak rendelkezésünkre. Ezeket tekintjük projektünk legnagyobb eredményének.
Az Europass mobilitási igazolvány alkalmas a tanulási eredmények és kompetenciák rögzítésére, így egy hiteles dokumentumot kapunk a tanulási eredményekről, mely hozzájárul a szerzett tudás beszámításához. Azaz a külföldön letöltött gyakorlat a megfelelő, a Tanulási Megállapodásban rögzített kompetencia szint elérése esetén kiváltja a hazai szakképzési gyakorlat mobilitási periódusra eső részét.
Információk a projektről a http://hansagiisk.hu/projektjeink/erasmusplusz201516 linken érhetők el.

A pályázat összefoglalása angol nyelven

The aim of Ferenc Hansági Vocational and Secondary School for Catering and Tourism is to train competitive professionals, whose skills are up to the European standards and love their vocations. Thus the school puts special emphasis on providing foreign vocational practice.
In our ongoing project 9 institutions and business ventures of 7 countries (GR, IT, MT, ES, RO, DE, AT) collaborated with us. We realized the mobility of 30 VET trainees (pastryy chef, chef and waiter), out of whom 28 students (one chef graduate) took part in a one month practice and 2 pastry chef graduates spent two months in Malta. 5 accompanying teachers helped their integration over 5- day long periods. There had been a change in the project: instead of 2 VET teachers, 4 of them travelled abroad. Our experience shows that at the Greek partner the trainees were not provided with the opportunity to gain required professional development, whereas with our partner in Hammeln we could realize a serious workshop regarding the development of ECVET means. Consequently, for the sake of professionalism, we regrouped our finances from the Greek teacher mobility to the Hammeln associate program.
The aim of our application was to maintain and improve our mobility activities having a 15-year-old history. With the program we also helped our graduate students who planned to work abroad after finishing school. The in-service teacher-trainer training programme of our school supports the vocational in-service training of our VET trainers, thus the second area we applied for was the training of VET staff.
Foreign traineeship is especially provided for our students with good learning results and/or for highly motivated students who show outstanding commitment at the school events. When choosing the beneficiaries we are considered the principle of equity as well and we equally supported our students with learning difficulties but high level of commitment.
The recognition of the foreign traineeships into the Hungarian VET system has been a problem for many years. Our aim was to try to solve this problem by using the ECVET tools, such as the most important tool of the VQTS model, the Competence Matrices elaborated by the ECMO German pilot project.
Within the mobility program, the task of our Chef trainer in Rodos was to try and test the Competence Matrices. During his stay he highlighted difficulties and problems the traces of which had already been detected during our former mobilities. This way we can prove the necessity of disconnection from the Greek partner with factual proof.
Three collegues travelled to the experience exchange program to Hammeln, East Germany. During the program we elaborated within the context of knowledge, abilities and competence, the German and Hungarian version of the two waiter learning results, which are to be acquired over the one- month professional practice. Then we framed up the competence matrices that would measure the level of achieved results. During the program we did not plan to use the ECVET means over the whole project but we managed to try them out partially in Malta and with all three of our German speaking partners.
Our institution has had a regulation concerning the realization of foreign traineeships and exchanges since 2008, which regulates each part of the realization process. Based on the ECVET means, this document could also be improved.
The international mobilities have a wide range of impact both on the improvement of the individual and the institution. Primarily we experienced development in terms of soft skills. The foreign language competence of most of the sudents abroad improved. Their motivation increased, their learning performance improved and they became more open to the changes happening worldwide and regarding the questions about the European Union. The got to know about the possibilities of working abroad and their enterpreneurship developed based on the new patterns they had met.
From the aspect of quality improvement an important result is the regulation and documentation of the recognition and validation of the foreign traineeships. We signed the Memorandum of Understanding with two of our partners, which would mean the base for using the ECVET system. By the end of the project we had gained an elaborated and tested Learning Agreement and Competence Matrices in all three vocations. The documents are at our service in three languages (Hungarian, German and English). We find these results to be the biggest achievements of our project.
The learning outcomes and the acquired competencies can be written into the Europass mobility certificate, thus we could get an official document about the learning outcomes which could be used for the recognition and validation of the learning outcomes. This way the foreign apprenticeship, provided the student has achieved the expected competence levels set in the Learning Agreement, can replace a certain part of the compulsory work placement in the sending country.
For information about the project please visit our website: http://hansagiisk.hu/projektjeink/erasmusplusz201516.

Diákok beszámolói

Csak néhány a sok közül...

 


Tanárcsere program beszámolói

Kisérő tanárok beszámolói

 


BESZÁMOLÓ A KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATOKRÓL

2016. április 07-én (csütörtökön) 16 órakor a díszteremben mindenkit szeretettel várunk a külföldi szakmai programok zárórendezvényére!

Diákok beszámolói a kinti élményeikről:

 • Milyen volt kint? (Szakmailag, és egyébként?)

Helyek, ahol ők jártak:

 • Rodosz :: Görögország
 • Senigallia :: Olaszország
 • Cormons :: Olaszország
 • München :: Németország
 • Hameln :: Németország
 • Tirol :: Ausztria
 • Lleida :: Spanyolország
 • Valletta :: Málta
 • Csíkszereda :: Románia

Ha te is szeretnél külföldi szakmai gyakorlatra jelentkezni a következő pályázati körben, feltétlenül gyere és hallgasd meg az élménybeszámolókat és kóstold meg a ízelítőket, amiket a kinti tapasztalatok alapján diáktársaid készítenek!


Szülői értekezlet

Időpont 2015.06.30 16:00

Téma:

 • Tájékoztatás a kiutazással kapcsolatos fontos információkról.
 • Szerződéskötések.

Felkészítő foglalkozások

 • 2015.06.30 12:00-kor: nyelvi és kultúrális felkészítés: Kárász Ágnes
 • 2015.06.30 15:00-kor: lélektani felkészítés: Keveiné Mészáros Erika igazgató

Indul a Program

2015. június 19-én 16 órakor iskolánk dísztermében 30 szakmás és szakközépiskolás tanulónk vehette át igazgatónőnktől a Hanságis beszállókártyáját, a programba való belépés jelképes dokumentumát.

Jó utat és színvonalas szakmai tapasztalatszerzést valamint hatékony nyelvi fejlődést kívánunk!


A kiutazók névsora (2015. június 16.)

Rodosz :: Görögország

1. Bánfalvi Gábor

2. Kapusy Nándor

3. Simó Attila

4. Must Gergő

5. Szeri Dávid

6. Tóth Ádám Imre

 

Senigallia :: Olaszország

  

1. Farkas Péter

2. Kiss Patrik Richárd

3. Kómár Kitti

4. Zelei Barnabás

 

Cormons :: Olaszország

 

1. Fejér Zoltán

 

München :: Németország

 

1. Kasza Adrienn

2. Kocsis Réka

 

Hameln:: Németország

1. Simon Ivett

2. Witzl Laura

 

Tirol:: Ausztria

1. Kakuszi Dániel

2. Kovács Sándor

 

Lleida:: Spanyolország

 

1. Elek Georgina

2. Gera Andrea

3. Kéri Brigitta

4. Kiss Vivien

 

Valletta :: Málta      

1.    Simon Mercédesz

2.    Lakatos Henrietta

3. Gazdag Anita

4. Magda Gábor István

5. Patik Beatrix

6. Sója Dániel

7. Sziveri Flóra

 

Csíkszereda :: Románia        

1. Fábián Tímea

2. Dús Adél

Tartalékok

 • Szűcs Viktor
 • Szűcs Dániel
 • Valkovics Anett
   

Pályázati lehetőségek a 2015/2016. tanévben (2015. május 26.)

A „Vendéglátós tudásimport” nevű programban a következő kiutazásokra pályázhatnak szakmás és szakközépiskolai tanulóink:

 • 2015 nyarán három 4 hetes turnusban: Görögország Rodosz/Gennadi szakács, pincér 
  munkanyelv: angol vagy német
 • 2015 nyarán egy 4 hetes turnusban: Olaszország Senigallia szakács, pincér
  munkanyelv: angol
 • 2015 nyarán egy 4 hetes turnusban: Olaszország Cormons frissen végzett fiatal munkavállaló szakács
  munkanyelv: olasz és/vagy német!
 • 2015 őszén egy 4 hetes turnusban: Németország München szakács, cukrász
  munkanyelv: német vagy angol
 • 2015 őszén egy 4 hetes turnusban: Spanyolország Lleida szakács, pincér, cukrász
  munkanyelv: angol
 • 2015 őszén egy 4 hetes turnusban: Németország Hameln szakács, pincér
  munkanyelv: német vagy angol
 • 2015 őszén két 4 hetes turnusban: Málta Valletta szakács, pincér, cukrász
  egy 8 hetes turnusban: frissen végzett fiatal munkavállaló
  munkanyelv: angol
 • 2015 őszén egy 4 hetes turnusban: Románia Csíkszereda szakács, pincér, cukrász
  munkanyelv: angol vagy német
 • 2016. január egy 4 hetes turnusban: Ausztria, Tirol/Seefeld szakács, pincér
  munkanyelv: német vagy angol


Előfeltételek:

jó tanulmányi eredmény (a bukás kizáró ok) és megfelelő szintű nyelvtudás, valamint önálló feladatmegoldó képesség.

A gyakorlat tárgya:

Betekintés az adott ország gasztronómiájába
Külföldi ételspecialitások, ill. cukrászati termékek megismerése, receptek gyűjtése
Külföldi ételkészítési technológiák, illetve felszolgálási technikák megismerése
Vendéglátóipari szaknyelvi nyelvgyakorlási lehetőség

A gyakorlat elismerése:
EUROPASS nemzetközi mobilitási igazolvánnyal

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 04.

Hogyan jelentkezz?

 • Írj motivációs levelet (magyarul és a tanult idegen nyelven, egy oldalas), melyben szerepel osztályod és szakmád megnevezése, majd leírod, hogy hová jelentkezel (célszerű rangsorolva 3 lehetőséget is bejelölni) és mit vársz ettől a programtól. A levélnek tartalmaznia kell elképzeléseidet a külföldi programról, főleg a tapasztalatszerzési szándékot, hajlandóságot az előkészítő foglalkozásokon való részvételre, valamint, hogy vállalod a hazautazás utáni beszámolási kötelezettséget.
 • önéletrajzot (magyarul és a tanult idegen nyelven)
  A jelentkezési dokumentumokat küldd el a projektkoordináló tanárnak e-mailben:
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2020. szeptember 1-től
a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szeged, József Attila sgrt. 120, 6723)
intézményegységeként működik tovább.

Ügyintézés 2020 augusztus 1-től itt zajlik, a szünet idején szerdánként.

A honlapunk tartalma 2020. július 1-től nem frissül, az itt található anyagok archívak.

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »