Hivatalos beszámolók

“Vendéglátós tudásimport – szakács és pincér tanulók szakmai gyakorlata Európa országaiban”

Pályázatunkkal elnyertük a Szakképzési mobilitási tanúsítvány akkreditációt. Immár hatodik éve zajlik a program, és egyre bővülő tapasztalataink alapján folyamatosan javult pályázataink minősége.
Munkánkat ösztönözte, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 2006-ban az „Új Magyarország programja” címmel új stratégiát dolgozott ki. Középtávú fejlesztési céljai között szerepelt a versenyképes gazdaság megteremtése, ahol egyik kitörési pontként a turizmus fejlesztését jelölte meg. Intézményünk a Dél-Alföld központjában található. Az MKK 2006. december 6-án elfogadta a Dél-alföldi Operatív Programot (CCI-szám: 2007 HU 161 PO 004). Ennek specifikus céljai között a II. prioritási tengely a turisztikai célú fejlesztéseket emelte ki. Fontos, hogy minél nagyobb számban érkezzenek a régióba vendégek, és a szolgáltatásokkal elégedettek legyenek. A minél több vendégéjszaka színvonalas vendéglátással érhető el. Projektünk segítségével diákjaink széleskörű vendéglátós ismereteket szerezhettek Észak-Európától Dél-Európáig.
A projektben 11 mobilitás és egy monitoring látogatás valósult meg 2014 júliusától 2015 februárjáig. 8 ország: Olaszország, Románia, Ausztria, Anglia, Görögország és Spanyolország, Málta és Németország 5 szakképző iskolaközpontja és 4 gazdálkodó szervezete fogadta 31 szakiskolai és szakközépiskolai tanulónkat egy hónapos szakmai gyakorlatra. A szakiskolások szakács, cukrász és pincér szakmában kapnak nálunk képzést. Többségük alap, egyharmaduk középszintű angol, ill. német nyelvtudással rendelkezik. Speciális igényük a szaknyelvi ismeretek bővítése a szakmai tapasztalatszerzés mellett. A partneriskolák lehetővé tették, hogy diákjaink a velük együttműködő gyakorlati helyeken, üzemekben végezhessék gyakorlatukat. A termelő üzemekben a fiatalok új technológiákat ismerhettek meg, sajátos ételízesítést, más fűszereket használtak, olykor olyan alapanyagokkal dolgoztak, amelyek nálunk jóval ritkábban kerülnek felhasználásra (pl. különleges tengeri halak, puhatestűek), új recepteket gyűjtöttek, amelyeket itthon a társaikkal is megismertettek. A projekt további hozadékai, hogy a tanulók gyarapították nyelvtudásukat és bővítették angol, ill. német szakmai nyelvi szókincsüket, kommunikációs készségüket, valamint személyiségük lényeges fejlődését is hangsúlyozták beszámolóikban.
Kiutazás előtt egy hónapos nyelvi/szaknyelvi, kulturális és lélektani felkészítést, felkészülést biztosítottunk diákjaink számára. A nyelvi fejlődést teszttel mértük a felkészítés elején és a mobilitás után.
Hangsúlyt fektettünk a projekt folyamatos értékelésére, amelyet a koordinátor mellett mind a kísérőtanárok, a külföldi mentorok, mind pedig maguk a diákok végeztek.
A fiatalok osztályfőnöki órákon meséltek társaiknak élményeikről, interjú hangzott el, videót töltöttünk fel a YouTube-ra, információk jelentek meg az iskola honlapján. (A közvetlen link: hansagiisk.hu/projektjeink/erasmusplus2014) Iskolánk Nyílt Napok c. programjain folyamatosan beszámoló hangzott el az általános iskolások és szüleik számára. 2015. 03. 05-én a disszeminációs zárórendezvényen a résztvevők átvehették a Europass bizonyítványt, és ppt bemutatók és kisfilmek segítségével élménybeszámolót tartottak a sikeres programról, valamint a külföldön tanult ételekből készített kóstolóval kínálták meg vendégeinket.


A pályázat bemutatása angol nyelve

Our project titled „Catering knowledge import- practice of chef and server students in European countries” was accredited and got the VET mobility certificate. The programme has been going on for 6 years and based on our growing experience, the quality of our project has been continuously improving.
Our work has been incited by the „New Hungary Development Programme” worked out by the Hungarian Government in 2006. As the medium term development plans, the programme named the establishment of a compatible economy and the development of tourism as key issues. Our institution is situated in the middle of the Southern Great Plains region. The Hungarian Government accepted the Southern Great Plains Operational Programme on 6th December 2006 (CCI- number: 2007 HU 161 PO 004). Among its specific aims, the II. priority axis places special emphasis on developments related to tourism. It is crucial to host as many guests as possible and to provide them with the necessary services so that they could be satisfied. The increasing number of guest nights can only be achieved with high standard hospitality. In our planned project our students can get broad hospitality industry knowledge from Northern Europe to Southern Europe.
11 mobility and 1 monitoring visits were realized in the project from July 2014 to February 2015. 5 vocational school centers and 4 business organisatons of 8 countries: Italy, Romania, Austria, England, Greece, Spain, Malta and Germany, welcomed 31 of our vocational and secondary school students to a one- month internship. Our vocational school students get a chef-, a pastry chef- and a server training. Most of them have basic knowlegde, one- third of them have intermediate knowledge of either English or German language. Along gaining professional experience, they expressed special needs for improving their professional language knowledge. The partner schools allowed our students to carry out their professional practice in manufactories or local businesses cooperating with them. In the manufactory works the trainees could get to know new technologies, spices and seasonings. They could work with ingredients rarely used in Hungary, such as special seefood and snails, and they could also collect recipes that they could share with their classmates afterwards. Further increments of the project are that the students could improve their language knowledge, broaden their professional language vocabulary and their communication skills. In their reports the students also emphasized the significant development of their personality as well.
Before mobilities we provided a one- month preparatory course for our students, which included language, vocational language, cultural and psychological training. We assessed their language knowledge with an input test before the preparation and after the mobility.
A special emphasis was placed on the continuous assessment of the project, which was not only carried out by the coordinator but also by the accompanying teachers, foreign mentors and students.
The students shared their experience with their classmates during the form- master’s class, we made interviews and uploaded videos on Youtube, and also shared information on our school’s homepage. (direct link: hansagiisk.hu/projektjeink/erasmusplus2014) During our Open School Days we gave a presentation to the primary school leaving students and their parents. On March 05, 2015 the students received their Europass Certificate during a dissemination closing ceremony, where they provided a travelogue about the successful programme with the help of short films and ppt and offered our guests meals, the preparation of which they learnt during their stay abroad.
 

Diákok beszámolói

Csak néhány a sok közül...

Beszámolók

Munkanaplók:


Szülők gondolatai

 


Kisérő tanárok beszámolói

Hameln | Munchen | Malta | Lleida | Senigallia | Rodos | Seefeld

BESZÁMOLÓ A KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATOKRÓL 2015.03.05-ÉN 16:00

2015. február 24. | Frissítve: 2015. február 24.

Beszámoló a külföldi szakmai gyakorlatokról

2015. március 05-én (csütörtökön) 16 órakor a díszteremben mindenkit szeretettel várunk a külföldi szakmai programok zárórendezvényére!
Ha te is szeretnél egy hónapos külföldi szakmai gyakorlatra jelentkezni a következő pályázati körben, gyere és hallgasd meg az élménybeszámolókat és kóstold meg a ízelítőket, amiket a kinti tapasztalatok alapján diáktársaid készítenek!


A kiutazók névsora

ANGLIA PLYMOUTH

 • Bálint Krisztina 1/11.A cukrász
 • Paksi Attila 11.G cukrász


MÁLTA VALLETTA

 • Bachmann János 1/11.B szakács
 • Körmöczi Rita 11.F cukrász


SPANYOLORSZÁG LLEIDA

 • Püski Ágnes 1/11.A cukrász
 • Kószó Lilla 11.F cukrász
 • Behán Valéria 1/11.C pincér


AUSZTRIA SEEFELD

 • Varga László 1/11.C pincér
 • Pavelka Máté 1/11 B szakács


NÉMETORSZÁG HAMELN

 • Görög Zita 1/11.B szakács
 • Dani Sára 1/11.B szakács
 • László Zoltán 1/11.B szakács
 • Kormányos Lilla 1/11.C pincér


NÉMETORSZÁG MÜNCHEN

 • Juhász-Szeles Máté 1/11.B szakács
 • Fülöp Imre 1/11.B szakács
 • András Nikolett 1/11.A cukrász
 • Bódi Tamás 1/11.A cukrász


ROMÁNIA CSÍKSZEREDA

 • Molnár Tünde 12.F cukrász
 • Tóth Katalin 2/10.A cukrász


OLASZORSZÁG SENIGALLIA

 • Parma Sofia 11.F
 • Ásós Denise 1/11.B szakács
 • Plantak Marko 11.F szakács
 • Kelemen Zsófia 1/11.B szakács


GÖRÖGORSZÁG RODOSZ
Július

 • Klinkó Kata 1/11.A cukrász
 • Tábi Mónika Fanni 1/11.A cukrász
 • Ördög Alexandra 1/11.B szakács

Augusztus

 • Krisztin Roland 1/11.B szakács
 • Szabó Viktória 1/11.B szakács
 • Gyömbér Petra 1/11.C pincér

Szeptember

 • Horváth Diána 1/11.C pincér
 • Bisztrovics Fanni 11.F idegenforgalom

TARTALÉKOSOK

Felhívjuk a tartaléklistára kerültek figyelmét, hogy amennyiben valaki visszalép, az alábbi listából próbáljuk meg a hiányt pótolni. Ez a sorrend nem törvényszerű, hiszen az újabb diák kiválasztásakor figyelembe kell vennünk, hogy ki melyik országba kívánt kiutazni, illetve mely szakmára lesz szükség.

Simon Mercédesz 1/11.A :: Károlyi Anna 1/11A :: Gazdag Anita 1/11.A :: Vécsi Béla 1/11.B szakács :: :Sándor Adél 11.F :: Cseh Alexandra 1/11A :: Fejér Zoltán 12.F :: Ivanov Csilla 1/11.A :: Ambrus Brigitta 1/11.C :: Gyura Katalin 11.F :: Lucz Gábor 1/11.C :: Horváth Attila 1/11.C :: Szabó Tímea Réka 1/11.C :: Mihály Kinga 2/10.A :: Szűcs Péter 1/11.B :: Németh Dániel 1/11.B :: Szűcs Dániel 11.F :: Takács Gergő 1/11.A :: Nagy Zsófia 1/11.B :: Lévai Liza Csilla 1/11A :: Török Roland 1/11.B

Akik a pályázatot benyújtó diákok közül nem találják a nevüket ezen a listán, sajnos nem feleltek meg a pályázati követelményeknek.


Pályázz külföldi szakmai gyakorlatra! ( 2015. május 26. )

(Határidő: 2014. június 10.)

Határidő:

A „Vendéglátós tudásimport” nevű programban a következő kiutazásokra pályázhatnak szakmás és szakközépiskolai tanulóink:

 • 2014. júl., aug. és szept.: Görögország Rodosz/Gennadi szakács, pincér és idegenforgalom gyakorlat
 • 2014. július: Olaszország Senigallia szakács és pincér
 • 2014. őszén: Anglia Plymouth szakács, pincér és cukrász
 • 2014 őszén: Németország München szakács és cukrász
 • 2014 őszén: Spanyolország Lleida szakács, pincér, cukrász és id.forg.
 • 2014 őszén: Németország Hameln szakács és pincér
 • 2014 őszén: Málta Valletta szakács, pincér, cukrász és id.forg.
 • 2014 őszén: Románia Csíkszereda szakács, pincér és id.forg.
 • 2015. január: Auszria, Tirol/Seefeld szakács és pincér

Előfeltételek: megfelelő tanulmányi eredmény (a bukás kizáró ok) és megfelelő szintű nyelvtudás, valamint önálló feladatmegoldó képesség.

A gyakorlat tárgya:
• Egy hónapos vendéglátóipari szaknyelvi nyelvgyakorlási lehetőség
• Betekintés az adott ország gasztronómiájába
• Külföldi ételspecialitások, ill. cukrászati termékek megismerése, receptek gyűjtése
• Külföldi ételkészítési technológiák, illetve felszolgálási technikák megismerése

A gyakorlat elismerése:
EUROPASS nemzetközi mobilitási igazolvánnyal

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 10.


Hogyan jelentkezz?

 • Írj motivációs levelet (magyarul és a tanult idegen nyelven, egy oldalas), melyben szerepel osztályod és szakmád megnevezése, majd leírod, hogy hová jelentkezel (célszerű rangsorolva 3 lehetőséget is bejelölni) és mit vársz ettől a programtól. A levélnek tartalmaznia kell elképzeléseidet a külföldi programról, főleg a tapasztalatszerzési szándékot, hajlandóságot az előkészítő foglalkozásokon való részvételre, valamint, hogy vállalod a hazautazás utáni beszámolási kötelezettséget.
 • önéletrajzot (magyarul és a tanult idegen nyelven)

A jelentkezési dokumentumokat küldd el a projektkoordináló tanárnak e-mailben:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre!


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2020. szeptember 1-től
a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szeged, József Attila sgrt. 120, 6723)
intézményegységeként működik tovább.

Ügyintézés 2020 augusztus 1-től itt zajlik, a szünet idején szerdánként.

A honlapunk tartalma 2020. július 1-től nem frissül, az itt található anyagok archívak.

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »