Nemzeti Tehetség Program 2015

Pályázat a szegedi Hansági szakács szakmai tehetséggondozó műhelyének támogatására (NTP-TM-0012) projekt

Beszámoló az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által „Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” címmel kiírt pályázat keretében megvalósított „Pályázat a szegedi Hansági szakács szakmai tehetséggondozó műhelyének támogatására” (NTP-TM-0012) projektről

Szakmai beszámoló

1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)
„Tehetség-ígéretek felkutatása a szegedi Hanságiban” című tehetségazonosító programunk segítségével évente kiszűrésre kerülnek az iskola tanulói közül a tehetség-ígéretek. Számukra az intézmény többek közt szakács szakmai műhely keretében biztosította a fejlődés, gyarapítás lehetőségét. Idén a szakács szakmai műhely programjában a modern szakács technológiák megismertetésére, összehasonlítására, gyakorlatban való kipróbálására került sor gyakorlati foglalkozások és témanapi projektek keretében.


2. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500 karakter)
2015.02.12. összesen 6 óra, Tehetségsegítő szakács szakmai műhely foglalkozás - Hazai és nemzetközi gasztronómiai trendek: Fine Dining

2015.03.18. összesen 6 óra, Tehetségsegítő szakács szakmai műhelyfoglalkozás - Ötvözzük az újat a régivel- ételek újragondolva: hagyományos magyar, illetve magyarországi etnikai kisebbség ételei

2015.05.07. összesen 6 óra, Tehetségsegítő szakács szakmai műhelyfoglalkozás - Tálalás a különböző fogásoknál: tálalási technológiák, díszítés

2015.05.09. összesen 6 óra, Tehetségsegítő szakács szakmai műhely TÉMANAP a Tehetségnap keretében -"Szakács szakmai műhely bemutatkozása: Íz és látvány…(kreativitás, motiváció):

• Egészséges reggeli
• A legegészségesebb turmix 2
• A modern konyha eredményei: gyorsan, finomat, egészségeset
• Kapcsolódás a „2015 a Fény Nemzetközi Éve” c. kezdeményezéshez

2015.06.04. összesen 6 óra, Tehetségsegítő szakács szakmai műhely foglalkozás - Souvidolás a különböző húsok esetében

3. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)
A szakács szakmai műhely tehetséggondozó program kiemelt célja volt az éves rendszerességgel elvégzett tehetség-ígéret szűrés során az adott tehetségterületen (motiváció, kreativitás) jól teljesítő, valamint az érdeklődő tanulók számára biztosítani a továbbfejlődés, gyarapítás lehetőségét. Alapvetően olyan ismeretek átadását tűztük ki célul, majd valósítottuk meg, amelyek a tanórák, gyakorlatok keretében nem, vagy csak korlátozott mélységben érinthetők.
A szakács szakmai műhely programjában a modern szakács technológiák megismertetésére, összehasonlítására, gyakorlatban való kipróbálására került sor elmélettel kombinált 6 órás gyakorlati foglalkozások keretében.
Az egyes témákhoz kapcsolódó foglalkozásokon nagy szerepet kaptak az egyéni tanulói felkészülésen és munkálkodáson alapuló tevékenységek, a tanulók gyakorlatban önállóan próbálhatták ki a különböző eljárásokat, technikákat, újszerű gyakorlati fogásokat.
A szakoktatói beszámolók alapján elmondható, hogy a tanulók képesek lettek a projekt munkában a megszerzett ismeretek feldolgozására és önálló, rövid bemutatására. Tanári segítséggel, majd a Témanap keretében képesek voltak önállóan az új technológiák egyéni és párban, majd csapatban történő alkalmazására. Kialakult bennük az elkészült termékek részletes összehasonlító elemzésének és értékelésének képessége, amit később saját gyakorlatukban is alkalmazhatnak.

5. Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult koncert/színház/tánc előadás, vagy múzeum, vagy kiállítás meglátogatásának és a programhoz kapcsolódó egyéb rendezvénynek a tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével)! Amennyiben nem része a pályázatnak, úgy a „nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 2000 karakter)
NEM RELEVÁNS

6. Mutassa be, hogyan kapcsolódott a megvalósított program a „2015 Fény Nemzetközi Éve” c. kezdeményezéshez. (maximum 1000 karakter)
A témanapon elkészítésre kerülő ételek alapanyaguk révén kapcsolódtak a fényhez. Az egyes ételek alapanyagánál (pl. gabona, gyümölcsös ételek, molekuláris gasztronómia termékei) prezentáció segítségével ismertetésre került, hogy milyen szerepet játszik a fény az illető alapanyag létrejöttében, az elkészült étel és fogyasztója között ezáltal milyen spirituális kapcsolat jöhet létre. Vágfalviné Kazy Eszter a Tehetségsegítő szakács szakmai műhely Témanapja keretében „Az éltető fény égen-földön” címmel tartott előadást 6 órában (6 alkalommal), összesen 7 tanulói csoportnak, kapcsolódva a szakács szakmai műhely bemutató foglalkozásaihoz, az ott elkészített étkekkel összefüggésben.

7. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)
Az eredeti tervekhez képest változott 3 foglalkozás időpontja a megvalósítók iskolai elfoglaltsága miatt. Rózsa Tamás szakoktató külföldi munkavállalása miatt Móni Ákos szakoktató tartotta meg májustól a hátralevő foglalkozásokat az eredeti tematika szerint.

8. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja a változás okát röviden! (maximum 500 karakter)
Vágfalviné Kazy Eszter magyar nyelv és irodalom, valamint művészetismeret tanára bevonásra került, aki a Témanap keretében „Az éltető fény égen-földön” címmel tartott előadást 6 alkalommal, összesen 7 csoport számára, a „2015 Fény Nemzetközi Éve” c. kezdeményezéshez kapcsolódva.

Beszámolók, értékelések

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Nemzeti Tehetség Program


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2020. szeptember 1-től
a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szeged, József Attila sgrt. 120, 6723)
intézményegységeként működik tovább.

Ügyintézés 2020 augusztus 1-től itt zajlik, a szünet idején szerdánként.

A honlapunk tartalma 2020. július 1-től nem frissül, az itt található anyagok archívak.

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »