Nemzeti Tehetség Program 2014

Pályázat a szegedi Hansági szakács szakmai tehetséggondozó műhelyének támogatására (NTP-TM-13-0075) projekt

Beszámoló az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által „Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” címmel kiírt pályázat keretében megvalósított „Pályázat a szegedi Hansági szakács szakmai tehetséggondozó műhelyének támogatására” (NTP-TM-13-0075) projektről

Linkek: Képek 

8. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (Milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott?)

Programelem1

Program/tevékenység
Tehetségsegítő szakács szakmai műhely (szakkör), amely programjában, ebben a tanévben a modern szakács technológiák megismertetésére, összehasonlítására, gyakorlatban való kipróbálására került sor elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében.

Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.)
A szakács szakmai műhely (szakkör) tagjai között az aktuális évi adott területen tehetség-ígéretnek bizonyulók mellett az előző évi méréseken jól teljesített tanulók szintén helyet kaptak. A program a résztvevők szakmai fejlesztését, gazdagítását szolgálta.

Alkalmazott módszerek
Az elméleti foglalkozások összeállításánál különböző módszereket alkalmaztunk: önálló kutatás a kitűzött témában, iskolai és városi könyvtárban fellelhető szakkönyvek, internet és szakemberek segítségével. Projekt munkában a megszerzett ismeretek feldolgozása és rövid bemutatása. A gyakorlati foglalkozásokon önálló munka, az új technológiák egyéni és párban történő alkalmazása, az elkészült termékek részletes összehasonlító elemzése és értékelése. A kapott eredmények feldolgozása bemutató, vagy beszámoló formájában.

Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám)
2014. február 5-től 2014. június 13-ig, összesen 63 órában (2 óra elmélet és 5 óra gyakorlatok egymás utáni megvalósításával, az időpontok kiválasztásánál alkalmazkodva a tanulók szakmai gyakorlatához, a megvalósítandó bemutató szakmai feladataihoz és a kötelező rendezvények miatti elfoglaltságához).

Helyszín
Az iskola épülete (tankonyhák, díszterem, iskolai könyvtár), Szeged, Kenyérgyári út 8.

Résztvevők (Célcsoport)
A szakács szakmai műhelyben résztvevő 4 osztályból kiválasztott 16 tehetség-ígéret.

Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek)
Sütő Csaba az iskola szakács szakoktatója, Torsten Nordmeyer Michelin-csillagos szakács, Pábik Csaba szakács, konyhafőnök, Csüllög Imre közoktatási szakértő.

Programelem2

Program/tevékenység
A tehetséggondozó szakács szakmai műhely tevékenységével összefüggésben 2014 május 10-én TEHETSÉGNAP megvalósítása. A TEHETSÉGNAP keretében megvalósítandó tevékenységek négy programmodulba rendezve szorosan kapcsolódtak a tehetségazonosító programunk keretében vizsgált területekhez, valamint a szakács szakmai műhely munkájához

Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.)
A résztvevőket lazító, illetve gazdagító programok megvalósítására került sor.

Alkalmazott módszerek
Tanulók által megtartott előadások, a szakács szakmai műhely tagjai által megtartott bemutatók (Egészséges reggeli, A legegészségesebb turmix, Teaház, A modern konyha eredményei, Így tálalunk mi), foglalkozások, versenyek. A tanítás nélküli munkanap keretében megvalósított TEHETSÉGNAP, amelyen a résztvevők az érdeklődés alapján előzetesen megtervezve, forgószínpad-szerűen, jellegétől függően óránkénti, vagy ettől eltérő váltásban vettek részt az egyes programokon.

Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám)
2014. május 10. 4 tanítási órában.

Helyszín
Az iskola épülete (tankonyhák, díszterem, iskolai könyvtár), Szeged, Kenyérgyári út 8.

Résztvevők (Célcsoport)
Az iskola valamennyi tanulója a 9-11. évfolyamról, képzési típustól függetlenül (szakiskola és szakközépiskola). Összesen 220 érintett tanuló, akik közül megjelent 184 tanuló.

Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek)
Sütő Csaba szakoktató, Csüllög Imre közoktatási szakértő, valamint tanulók, az iskola tanárai, szakoktatói, a programok szervezésében, megvalósításában résztvevő kortárs segítők (előadók), összesen 6 fő.


10. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! (minimum 500 karakter)
A pályázat kitűzött célja volt a Nemzeti Tehetség Program céljaihoz kapcsolódva a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, műhelyek támogatása, ennek a sikeres programjai révén maradéktalanul megfelelt.
A szakács szakmai műhely munkájában részt vevő tanulók a felvázolt tematika alapján lehetőséget kaptak a továbbfejlődésre, ismeretek, kompetenciák gyarapítására.
A műhely programjainak megvalósítása során alapvető cél volt, hogy azon fiatalok, akik különös érzéket, tehetséget mutattak a szakmai foglalkozásokon, és ezen felül igényelték a plusz elfoglaltságot, biztosítva legyen számukra a lehetőség, hogy viszonylag szűk csoportban egymást segítve még több szakmai ismeret birtokába kerülhessenek. A kiválasztott tanulók java része 1/11 szakképző évfolyam osztályaiból került ki, nekik az elméleti és gyakorlati foglalkozások különösen sok lehetőséget biztosítottak fejlődésre, gyarapodásra. Azon kitűzött cél, hogy új alapanyagokkal, és technológiákkal ismerkedjenek meg tökéletesen megvalósult a pályázati támogatásnak köszönhetően. Fontos cél volt, hogy ne csak új alapanyagokkal, és technológiákkal ismerkedjenek meg, hanem a kreatív és improvizatív képességüket is fejlesszük, ezért az elkészített ételek egy részét a diákok elméleti foglalkozásokon elhangzott javaslatai alapján vettük be a programba.
A megszerzett ismeretek alapján joggal bízhatunk abban, hogy a résztvevők képessé váltak a több mint másfél évtizede rendszeresen megvalósításra kerülő Hansági Ferenc Emlékversenyen, az intézmény által immár három alkalommal megszervezett Nemzetközi Halfőző Fesztivál halfőző kiskukta versenyen, SZKTV-n és más szakmai versenyeken való sikeres szereplésre. Erről a 2014/2015-ös tanévben adhatnak tanúbizonyságot.
A TEHETSÉGNAP keretében a szakmai műhely munkájában résztvevő diákok lehetőséget kaptak a tanév során megszerzett tudásuk nagyobb nyilvánosság előtt való önálló bemutatására 4 szakmai állomás keretében. Ezek rendre a következők voltak:
• Egészséges reggeli (sütés, főzés a tankonyhán, kóstolással egybekötve)
• A modern konyha eredményei: gyorsan, finomat, egészségeset (sütés, főzés a tankonyhán, kóstolással egybekötve)
• A legegészségesebb turmix –egészséges hozzávalókból saját recept alapján készített turmix
• Így tálalunk mi – ötletek az esztétikus tálalásra
Ez a program egyrészt jó visszacsatolás volt számukra arról, hogy milyen szintre sikerült eljutniuk a foglalkozások során. Másrészt jó példát mutatott, kedvet teremthet az iskola szélesebb köre számára arra, hogy a következő évben a tehetség-ígéret kiválasztás eredményeként, vagy önkéntes jelentkezés alapján bekapcsolódjon a szakács tehetségsegítő műhely munkájába.

11. Mutassa be a program eredményességét a célcsoport szemszögéből! (minimum 500 karakter)
A diákok feladata volt, hogy egy adott alapanyaghoz, vagy technológiához ételeket keressenek, vagy találjanak ki, ezért a tervezésben és a megvalósításban is nagyon aktívan részt vettek. Ennek eredményeként az előzetesen tervezett gyakorlati foglalkozási tematika igazodott a tanulói elvárásokhoz (az adott eljárás keretében elkészítendő étel szintjén). Az elméleti órák nem frontális módszerrel, hanem ötleteléssel, kooperatív technikák alkalmazásával voltak megtartva. A gyakorlati foglalkozások pedig, mint egy-egy kis projekt működtek, ezzel is biztosítva iskolánkban a projekt szellemű oktatás folytatását. A gyakorlati foglalkozás egyik lényeges eleme volt a főzésen kívül az ételek mindenki által történő értékelése, és a készítők beszámolója a legapróbb technológiai trükkökről is, így a diákok rengetet tanulhattak egymástól is.


12. Összegezze, hogyan valósult meg a résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása! Amennyiben pályázata kapcsán nem releváns, kérjük ennek feltüntetését! (minimum 500 karakter)
A foglalkozások többféleképen zajlottak. Az alap gyakorlatok szűk körben valósultak meg, amely során a diákok, és a jelen lévő szakoktató értékelték az elkészült produktumot.
A 2013/2014-es március 14-én és 21-én „Bemutatkozunk” címmel tematikus vacsoraest megvalósítására került sor, amelyen közreműködtek a szakács szakmai műhely tagjai, ilyen módon bemutatva a meghívott szülők, tanárok, vendéglátós vállalkozók számára megszerzett ismereteiket.
2014. március 20-án Torsten Nordmeyer Michelin csillagos szakács részvételével, illetve irányításával szakmai bemutatóra került sor, amely része volt a szakács szakmai műhely tevékenységének. A szakmai műhelyben részt vevő tanulók a Michelin csillagos szakács irányításával több féle ország, illetve étel elkészítésében működtek közre, ezek egy részét a bemutató díszvendégével együtt nagyközönség előtt mutatták be.
2014. április24-27 között a HATÁRTALANUL projekt keretében iskolánkban tartózkodott a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola 40 tanulója és 4 tanára. A szakmai műhelyben részt vevő tanulók segítették a programban tervezett tematikus nap megvalósítását, továbbá Szeged és környékére jellemző ételek készítésével támogatták a határon túli csoport étkezéseit.
A 2014 május 10-én megtartandó TEHETSÉGNAP keretében bemutatkozik a szakács szakmai műhely, az „Íz és látvány…” címmel megszervezésre kerülő program megvalósításában működnek közre a tagjai. Ennek keretében az iskola tanulóinak, pedagógusainak, valamint meghívott vendégek, szülők szélesebb köre kaphatott betekintést a szakmai műhely munkájába, szerezhet megtapasztalást a műhelyben dolgozók előmeneteléről;

13. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum 500 karakter)
A tervezett program egy helyen változott meg. A szakács szakmai műhely tevékenysége eredetileg 2013. október 1 – 2014. június 13. közötti időszakban tartott foglalkozások keretében valósult volna meg a tervezet szerint. Havonta egy két órás elméleti, majd erre épülve, egy öt órás szakmai gyakorlati műhelymunkát terveztünk (összesen tehát havonta 7 óra, éves szinten 63 óra keretében). A tehetség-ígéretek kiválasztásának elhúzódása, valamint a pályázati támogatás elbírálása miatt a szakmai műhely ténylegesen 2014. február 5-től 2014. június 13-ig működött, összóraszámát tekintve azonban változatlanul 63 órás keretben (2 óra elmélet és 5 óra gyakorlatok egymás utáni megvalósításával, az időpontok kiválasztásánál alkalmazkodva a tanulók szakmai gyakorlatához, a megvalósítandó bemutató szakmai feladataihoz és a kötelező rendezvények miatti elfoglaltságához).
A változtatás eredményeként lehetőség nyílott arra, hogy a támogatás segítségével beszerzésre kerülő nyersanyagok felhasználásával szakmai tapasztalatokban gazdag gyakorlatok valósulhassanak meg a projekt során.

14. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja ennek okát! (minimum 500 karakter)
A programban résztvevő tehetséges tanulók száma 14 helyett 16 fő (fiúk száma 9 helyett 11 fő). A szakács szakmai műhely tevékenységébe aktuális évi adott területen tehetség-ígéretnek bizonyulók mellett az előző évi méréseken jól teljesített, érdeklődő tanulók szintén helyet kaptak.
A programban résztvevő szakemberek száma az eredeti 2 helyett 3 fő. A szakács szakemberek száma nőtt eggyel, 2014. március 20-án Torsten Nordmeyer Michelin csillagos szakács részvételével szakmai bemutatóra került sor, amely része volt a szakács szakmai műhely tevékenységének. A projektben tervezettek közül Csüllög Imre a projekt egészében közreműködött. Az eredetileg felkért Szécsi Zoltán konyhafőnök helyett elfoglaltságai miatt Pábik Csaba konyhafőnök működött közre egy 2014. május 25-én megtartott gyakorlati foglalkozás szakmai levezetésében.
A program megvalósításában részt vevő kortárssegítők szám a 4 fő helyett 6 fő lett. Ők mindannyian valamilyen területen tehetséget mutató, a TEHETSÉGNAP megvalósításában szerepet vállaló tanulói az iskolánknak.
A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma 1 helyett 2 darab. Ténylegesen ugyanazon, 2014. március 20-i bemutató eseményről jelent meg egy napilapban, illetve egy hetilapban egy-egy írás.

15. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetők el stb.)! Csatolja a nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket (minimum 500 karakter)! Az EPER-ben beküldött dokumentumok maximális mérete dokumentumonként 10 MB lehet, csatolható fájl formátumok: doc, pdf, xls, jpg, tiff, bmp, WinZip.
A projekt megvalósítása során szakács szakmai bemutatóval egybekötött élménybeszámolóra került sor az iskolában 2014. március 20-án. A bemutató – amely része volt a szakács szakmai műhely tevékenységének – díszvendége volt Torsten Nordmeyer Michelin csillagos szakács (Németország, Hameln). A mesterszakács vezetésével, irányításával a szakács szakmai műhely tagjai különböző nemzetek konyháinak jellegzetességeiből, a modern gasztronómia különlegességeiből készítettek kóstolót a meghívott vendégeknek. A program kapcsán két újságcikk jelent meg:
1. 2014. március 21-én a Délmagyarország, Csongrád megyei terjesztésű napilap 16. oldalán: Michelin-csillagos lazactatár a Hanságiban címmel (az írás elérhető a http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/michelin-csillagos_lazactatar_a_hansagiban/2374780/ címen is)
2. 2014. március 29-én Délmagyarország DM2 Szegedi és térségi melléklet megyei terjesztésű hetilap 6. oldalán: Michelin-csillagos ízek: kitartás és megszállottság kérdése
 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Nemzeti Tehetség Program


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tankönyvellátási tájékoztató a 2020/2021-es tanévre.


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztató levele a szülők számára. 2020.04.02.


Programajánló:

A Microsoft Teams használatának bemutatója, tanári, gyerek/szülő oldalról.


Tisztelt Szülők, Diákok!

A megváltozott helyzet mindannyiunkra hatást gyakorol. Önmagunkhoz térve, igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyekkel fenntarthatjuk jól megszokott kereteinket, munkánkat, és nem utolsó sorban emberi kapcsolatainkat. Ez most nem egyszerű, de ez a legfontosabb.

Sok felajánlás van ingyenes online pszichológiai segítségnyújtásról. Az itt elérhető linken igazán széles spektrumon van kínálat, kiváló szakemberek neveivel, elérhetőségeivel, jó szívvel ajánljuk.

Mindenkinek jó egészséget kíván a Hansági nevelőtestülete nevében: Keveiné Mészáros Erika igazgató


Megfontolandó tanácsok a digitális munkarend idejére.


Igazgatói tájékoztató levél, 2020.03.23.


Tájékoztatás az iskolánkban alkalmazott digitális munkarenddel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról


Az NGSZ tájékoztatója a 2020. március 18-tól érvényes étkezésre vonatkozó szabályozásról.


A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL tájékoztató levele.


Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójának tájékoztató levele.


A középszintű érettségi vizsga tantárgyankénti témakörei


A Szegedi Szakképzési Centrum koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos intézkedései és ajánlásai.


Kormányzati tájékoztató a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekről.


 Az ideiglenes felvételi jegyzék elérhető itt.


Képzéseink 8. osztályt végzettek számára:

  • Technikum: vendégtéri szaktechnikus
  • Szakképző iskola: szakács

A részletekről bővebben itt olvashat.


Külföldi nyelvtanulási program csoportos kiutazás tájékoztató itt olvasható.


A Szakmahorizont 2020/2021. című pályaorientációs kiadvány itt olvasható.


Tájékoztató a megújuló szakképzésről. A megnyitáshoz kérjük kattintson a képre!

Programok érdeklődőknek

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »