Nemzeti Tehetség Program 2014

Pályázat a szegedi Hansági szakács szakmai tehetséggondozó műhelyének támogatására (NTP-TM-13-0075) projekt

Beszámoló az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által „Az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” címmel kiírt pályázat keretében megvalósított „Pályázat a szegedi Hansági szakács szakmai tehetséggondozó műhelyének támogatására” (NTP-TM-13-0075) projektről

Linkek: Képek 

8. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (Milyen esemény, mikor, hol, kikkel, hogyan zajlott?)

Programelem1

Program/tevékenység
Tehetségsegítő szakács szakmai műhely (szakkör), amely programjában, ebben a tanévben a modern szakács technológiák megismertetésére, összehasonlítására, gyakorlatban való kipróbálására került sor elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében.

Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.)
A szakács szakmai műhely (szakkör) tagjai között az aktuális évi adott területen tehetség-ígéretnek bizonyulók mellett az előző évi méréseken jól teljesített tanulók szintén helyet kaptak. A program a résztvevők szakmai fejlesztését, gazdagítását szolgálta.

Alkalmazott módszerek
Az elméleti foglalkozások összeállításánál különböző módszereket alkalmaztunk: önálló kutatás a kitűzött témában, iskolai és városi könyvtárban fellelhető szakkönyvek, internet és szakemberek segítségével. Projekt munkában a megszerzett ismeretek feldolgozása és rövid bemutatása. A gyakorlati foglalkozásokon önálló munka, az új technológiák egyéni és párban történő alkalmazása, az elkészült termékek részletes összehasonlító elemzése és értékelése. A kapott eredmények feldolgozása bemutató, vagy beszámoló formájában.

Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám)
2014. február 5-től 2014. június 13-ig, összesen 63 órában (2 óra elmélet és 5 óra gyakorlatok egymás utáni megvalósításával, az időpontok kiválasztásánál alkalmazkodva a tanulók szakmai gyakorlatához, a megvalósítandó bemutató szakmai feladataihoz és a kötelező rendezvények miatti elfoglaltságához).

Helyszín
Az iskola épülete (tankonyhák, díszterem, iskolai könyvtár), Szeged, Kenyérgyári út 8.

Résztvevők (Célcsoport)
A szakács szakmai műhelyben résztvevő 4 osztályból kiválasztott 16 tehetség-ígéret.

Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek)
Sütő Csaba az iskola szakács szakoktatója, Torsten Nordmeyer Michelin-csillagos szakács, Pábik Csaba szakács, konyhafőnök, Csüllög Imre közoktatási szakértő.

Programelem2

Program/tevékenység
A tehetséggondozó szakács szakmai műhely tevékenységével összefüggésben 2014 május 10-én TEHETSÉGNAP megvalósítása. A TEHETSÉGNAP keretében megvalósítandó tevékenységek négy programmodulba rendezve szorosan kapcsolódtak a tehetségazonosító programunk keretében vizsgált területekhez, valamint a szakács szakmai műhely munkájához

Program/tevékenységek típusa és jellege (szakmai fejlesztés/lazító/gazdagító/stb.)
A résztvevőket lazító, illetve gazdagító programok megvalósítására került sor.

Alkalmazott módszerek
Tanulók által megtartott előadások, a szakács szakmai műhely tagjai által megtartott bemutatók (Egészséges reggeli, A legegészségesebb turmix, Teaház, A modern konyha eredményei, Így tálalunk mi), foglalkozások, versenyek. A tanítás nélküli munkanap keretében megvalósított TEHETSÉGNAP, amelyen a résztvevők az érdeklődés alapján előzetesen megtervezve, forgószínpad-szerűen, jellegétől függően óránkénti, vagy ettől eltérő váltásban vettek részt az egyes programokon.

Időpont (év.hó.nap) és időtartam (óraszám)
2014. május 10. 4 tanítási órában.

Helyszín
Az iskola épülete (tankonyhák, díszterem, iskolai könyvtár), Szeged, Kenyérgyári út 8.

Résztvevők (Célcsoport)
Az iskola valamennyi tanulója a 9-11. évfolyamról, képzési típustól függetlenül (szakiskola és szakközépiskola). Összesen 220 érintett tanuló, akik közül megjelent 184 tanuló.

Megvalósítók (szakemberek/ egyéb munkatársak/ kortárs segítők/önkéntesek)
Sütő Csaba szakoktató, Csüllög Imre közoktatási szakértő, valamint tanulók, az iskola tanárai, szakoktatói, a programok szervezésében, megvalósításában résztvevő kortárs segítők (előadók), összesen 6 fő.


10. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! (minimum 500 karakter)
A pályázat kitűzött célja volt a Nemzeti Tehetség Program céljaihoz kapcsolódva a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, műhelyek támogatása, ennek a sikeres programjai révén maradéktalanul megfelelt.
A szakács szakmai műhely munkájában részt vevő tanulók a felvázolt tematika alapján lehetőséget kaptak a továbbfejlődésre, ismeretek, kompetenciák gyarapítására.
A műhely programjainak megvalósítása során alapvető cél volt, hogy azon fiatalok, akik különös érzéket, tehetséget mutattak a szakmai foglalkozásokon, és ezen felül igényelték a plusz elfoglaltságot, biztosítva legyen számukra a lehetőség, hogy viszonylag szűk csoportban egymást segítve még több szakmai ismeret birtokába kerülhessenek. A kiválasztott tanulók java része 1/11 szakképző évfolyam osztályaiból került ki, nekik az elméleti és gyakorlati foglalkozások különösen sok lehetőséget biztosítottak fejlődésre, gyarapodásra. Azon kitűzött cél, hogy új alapanyagokkal, és technológiákkal ismerkedjenek meg tökéletesen megvalósult a pályázati támogatásnak köszönhetően. Fontos cél volt, hogy ne csak új alapanyagokkal, és technológiákkal ismerkedjenek meg, hanem a kreatív és improvizatív képességüket is fejlesszük, ezért az elkészített ételek egy részét a diákok elméleti foglalkozásokon elhangzott javaslatai alapján vettük be a programba.
A megszerzett ismeretek alapján joggal bízhatunk abban, hogy a résztvevők képessé váltak a több mint másfél évtizede rendszeresen megvalósításra kerülő Hansági Ferenc Emlékversenyen, az intézmény által immár három alkalommal megszervezett Nemzetközi Halfőző Fesztivál halfőző kiskukta versenyen, SZKTV-n és más szakmai versenyeken való sikeres szereplésre. Erről a 2014/2015-ös tanévben adhatnak tanúbizonyságot.
A TEHETSÉGNAP keretében a szakmai műhely munkájában résztvevő diákok lehetőséget kaptak a tanév során megszerzett tudásuk nagyobb nyilvánosság előtt való önálló bemutatására 4 szakmai állomás keretében. Ezek rendre a következők voltak:
• Egészséges reggeli (sütés, főzés a tankonyhán, kóstolással egybekötve)
• A modern konyha eredményei: gyorsan, finomat, egészségeset (sütés, főzés a tankonyhán, kóstolással egybekötve)
• A legegészségesebb turmix –egészséges hozzávalókból saját recept alapján készített turmix
• Így tálalunk mi – ötletek az esztétikus tálalásra
Ez a program egyrészt jó visszacsatolás volt számukra arról, hogy milyen szintre sikerült eljutniuk a foglalkozások során. Másrészt jó példát mutatott, kedvet teremthet az iskola szélesebb köre számára arra, hogy a következő évben a tehetség-ígéret kiválasztás eredményeként, vagy önkéntes jelentkezés alapján bekapcsolódjon a szakács tehetségsegítő műhely munkájába.

11. Mutassa be a program eredményességét a célcsoport szemszögéből! (minimum 500 karakter)
A diákok feladata volt, hogy egy adott alapanyaghoz, vagy technológiához ételeket keressenek, vagy találjanak ki, ezért a tervezésben és a megvalósításban is nagyon aktívan részt vettek. Ennek eredményeként az előzetesen tervezett gyakorlati foglalkozási tematika igazodott a tanulói elvárásokhoz (az adott eljárás keretében elkészítendő étel szintjén). Az elméleti órák nem frontális módszerrel, hanem ötleteléssel, kooperatív technikák alkalmazásával voltak megtartva. A gyakorlati foglalkozások pedig, mint egy-egy kis projekt működtek, ezzel is biztosítva iskolánkban a projekt szellemű oktatás folytatását. A gyakorlati foglalkozás egyik lényeges eleme volt a főzésen kívül az ételek mindenki által történő értékelése, és a készítők beszámolója a legapróbb technológiai trükkökről is, így a diákok rengetet tanulhattak egymástól is.


12. Összegezze, hogyan valósult meg a résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása! Amennyiben pályázata kapcsán nem releváns, kérjük ennek feltüntetését! (minimum 500 karakter)
A foglalkozások többféleképen zajlottak. Az alap gyakorlatok szűk körben valósultak meg, amely során a diákok, és a jelen lévő szakoktató értékelték az elkészült produktumot.
A 2013/2014-es március 14-én és 21-én „Bemutatkozunk” címmel tematikus vacsoraest megvalósítására került sor, amelyen közreműködtek a szakács szakmai műhely tagjai, ilyen módon bemutatva a meghívott szülők, tanárok, vendéglátós vállalkozók számára megszerzett ismereteiket.
2014. március 20-án Torsten Nordmeyer Michelin csillagos szakács részvételével, illetve irányításával szakmai bemutatóra került sor, amely része volt a szakács szakmai műhely tevékenységének. A szakmai műhelyben részt vevő tanulók a Michelin csillagos szakács irányításával több féle ország, illetve étel elkészítésében működtek közre, ezek egy részét a bemutató díszvendégével együtt nagyközönség előtt mutatták be.
2014. április24-27 között a HATÁRTALANUL projekt keretében iskolánkban tartózkodott a csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola 40 tanulója és 4 tanára. A szakmai műhelyben részt vevő tanulók segítették a programban tervezett tematikus nap megvalósítását, továbbá Szeged és környékére jellemző ételek készítésével támogatták a határon túli csoport étkezéseit.
A 2014 május 10-én megtartandó TEHETSÉGNAP keretében bemutatkozik a szakács szakmai műhely, az „Íz és látvány…” címmel megszervezésre kerülő program megvalósításában működnek közre a tagjai. Ennek keretében az iskola tanulóinak, pedagógusainak, valamint meghívott vendégek, szülők szélesebb köre kaphatott betekintést a szakmai műhely munkájába, szerezhet megtapasztalást a műhelyben dolgozók előmeneteléről;

13. Amennyiben a tervezett program megváltozott, mutassa be a beadott pályázat és a megvalósított program közti eltérést, és indokolja a módosítás okát! (minimum 500 karakter)
A tervezett program egy helyen változott meg. A szakács szakmai műhely tevékenysége eredetileg 2013. október 1 – 2014. június 13. közötti időszakban tartott foglalkozások keretében valósult volna meg a tervezet szerint. Havonta egy két órás elméleti, majd erre épülve, egy öt órás szakmai gyakorlati műhelymunkát terveztünk (összesen tehát havonta 7 óra, éves szinten 63 óra keretében). A tehetség-ígéretek kiválasztásának elhúzódása, valamint a pályázati támogatás elbírálása miatt a szakmai műhely ténylegesen 2014. február 5-től 2014. június 13-ig működött, összóraszámát tekintve azonban változatlanul 63 órás keretben (2 óra elmélet és 5 óra gyakorlatok egymás utáni megvalósításával, az időpontok kiválasztásánál alkalmazkodva a tanulók szakmai gyakorlatához, a megvalósítandó bemutató szakmai feladataihoz és a kötelező rendezvények miatti elfoglaltságához).
A változtatás eredményeként lehetőség nyílott arra, hogy a támogatás segítségével beszerzésre kerülő nyersanyagok felhasználásával szakmai tapasztalatokban gazdag gyakorlatok valósulhassanak meg a projekt során.

14. Amennyiben az indikátor táblázatban a tervezett/vállalt és a megvalósult adatok között eltérés van, indokolja ennek okát! (minimum 500 karakter)
A programban résztvevő tehetséges tanulók száma 14 helyett 16 fő (fiúk száma 9 helyett 11 fő). A szakács szakmai műhely tevékenységébe aktuális évi adott területen tehetség-ígéretnek bizonyulók mellett az előző évi méréseken jól teljesített, érdeklődő tanulók szintén helyet kaptak.
A programban résztvevő szakemberek száma az eredeti 2 helyett 3 fő. A szakács szakemberek száma nőtt eggyel, 2014. március 20-án Torsten Nordmeyer Michelin csillagos szakács részvételével szakmai bemutatóra került sor, amely része volt a szakács szakmai műhely tevékenységének. A projektben tervezettek közül Csüllög Imre a projekt egészében közreműködött. Az eredetileg felkért Szécsi Zoltán konyhafőnök helyett elfoglaltságai miatt Pábik Csaba konyhafőnök működött közre egy 2014. május 25-én megtartott gyakorlati foglalkozás szakmai levezetésében.
A program megvalósításában részt vevő kortárssegítők szám a 4 fő helyett 6 fő lett. Ők mindannyian valamilyen területen tehetséget mutató, a TEHETSÉGNAP megvalósításában szerepet vállaló tanulói az iskolánknak.
A programhoz kapcsolódó nyilvános megjelenések száma 1 helyett 2 darab. Ténylegesen ugyanazon, 2014. március 20-i bemutató eseményről jelent meg egy napilapban, illetve egy hetilapban egy-egy írás.

15. Összesítse a programhoz kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetők el stb.)! Csatolja a nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenéseket (minimum 500 karakter)! Az EPER-ben beküldött dokumentumok maximális mérete dokumentumonként 10 MB lehet, csatolható fájl formátumok: doc, pdf, xls, jpg, tiff, bmp, WinZip.
A projekt megvalósítása során szakács szakmai bemutatóval egybekötött élménybeszámolóra került sor az iskolában 2014. március 20-án. A bemutató – amely része volt a szakács szakmai műhely tevékenységének – díszvendége volt Torsten Nordmeyer Michelin csillagos szakács (Németország, Hameln). A mesterszakács vezetésével, irányításával a szakács szakmai műhely tagjai különböző nemzetek konyháinak jellegzetességeiből, a modern gasztronómia különlegességeiből készítettek kóstolót a meghívott vendégeknek. A program kapcsán két újságcikk jelent meg:
1. 2014. március 21-én a Délmagyarország, Csongrád megyei terjesztésű napilap 16. oldalán: Michelin-csillagos lazactatár a Hanságiban címmel (az írás elérhető a http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/michelin-csillagos_lazactatar_a_hansagiban/2374780/ címen is)
2. 2014. március 29-én Délmagyarország DM2 Szegedi és térségi melléklet megyei terjesztésű hetilap 6. oldalán: Michelin-csillagos ízek: kitartás és megszállottság kérdése
 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Nemzeti Tehetség Program


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2020. szeptember 1-től
a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szeged, József Attila sgrt. 120, 6723)
intézményegységeként működik tovább.

Ügyintézés 2020 augusztus 1-től itt zajlik, a szünet idején szerdánként.

A honlapunk tartalma 2020. július 1-től nem frissül, az itt található anyagok archívak.

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »