Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában

A pályázat rövid összefoglalója:

Projekt előkészítése (Projekt kezdő időpontját megelőzően elvégzett tevékenységek):

1. szükségletfelmérés-helyzetfeltárás, 3. Iskolai alapdokumentumok módosításának előkészítése, a módosítás folyamatának koordinálása (A korábbi helyi tantervek, szakmai programok és az új szakmai képzés tartalmának, követelményeinek összehasonlítása, az új tantervek szakmai programok egységes szerkezetének kialakítása, a tartalmi fejlesztések koordinálása), 4. pedagógiai program, helyi tanterv, szakmai program elkészítése

A projekt megvalósítás szakasza: Szakmai megvalósítók tevékenységei

7. a munkacsoport működtetése, 8. szakmai (közismereti) tartalmak hatékony tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása, 9. bemutató órák megtartása, 10. szakmai, módszertani támogatás, mentor szerep vállalása intézményen belül, 11. szakmai dokumentumok elkészítése (minden tantárgyra elkészített tanmenet, szakmai (közismereti) projekt munkaterv, fejlesztési, koncepciók, feladatgyűjtemény, tanítási segédlet,), 12. szakmai értékelés elkészítése a projekt eredményeiről, 13. A TÁMOP 2.2.1 kiemelt projekt részeként megvalósuló kerettanterv fejlesztés során felmerülő igények esetén beszámoló benyújtása a kerettantervek beválásáról

A projekt megvalósítás szakasza: Egyéb kötelezően elvégezendő tevékenységek:

15. A projekthez kapcsolódó nyitó és záró rendezvények., 16. jó gyakorlatok bemutatása, átadása, disszemináció, 17. A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő közismereti tárgyakat tanító pedagógusok képzése, 18. projekt zárásakor komplex tájékoztató kiadvány elkészítése, 19. pályaválasztási rendezvényen való részvétel

A projekt megvalósítás szakasza: Egyéb támogatható tevékenységek:

20. A projekt megvalósítása alatt harmadik féltől igénybevett szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele (kizárólag az új módszerekhez kapcsolódóan): értékelési módszerek, feladatlap-készítés módszertana, 22. Az iskola által bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök beszerzése, 23. A szakmai megvalósítók, munkacsoportokban résztvevő pedagógusok képzése (szakmai tanárok, szakoktatók, szakmánként 1, fő, összesen 3 fő).

 


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tankönyvellátási tájékoztató a 2020/2021-es tanévre.


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztató levele a szülők számára. 2020.04.02.


Programajánló:

A Microsoft Teams használatának bemutatója, tanári, gyerek/szülő oldalról.


Tisztelt Szülők, Diákok!

A megváltozott helyzet mindannyiunkra hatást gyakorol. Önmagunkhoz térve, igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyekkel fenntarthatjuk jól megszokott kereteinket, munkánkat, és nem utolsó sorban emberi kapcsolatainkat. Ez most nem egyszerű, de ez a legfontosabb.

Sok felajánlás van ingyenes online pszichológiai segítségnyújtásról. Az itt elérhető linken igazán széles spektrumon van kínálat, kiváló szakemberek neveivel, elérhetőségeivel, jó szívvel ajánljuk.

Mindenkinek jó egészséget kíván a Hansági nevelőtestülete nevében: Keveiné Mészáros Erika igazgató


Megfontolandó tanácsok a digitális munkarend idejére.


Igazgatói tájékoztató levél, 2020.03.23.


Tájékoztatás az iskolánkban alkalmazott digitális munkarenddel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról


Az NGSZ tájékoztatója a 2020. március 18-tól érvényes étkezésre vonatkozó szabályozásról.


A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL tájékoztató levele.


Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójának tájékoztató levele.


A középszintű érettségi vizsga tantárgyankénti témakörei


A Szegedi Szakképzési Centrum koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos intézkedései és ajánlásai.


Kormányzati tájékoztató a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekről.


 Az ideiglenes felvételi jegyzék elérhető itt.


Képzéseink 8. osztályt végzettek számára:

  • Technikum: vendégtéri szaktechnikus
  • Szakképző iskola: szakács

A részletekről bővebben itt olvashat.


Külföldi nyelvtanulási program csoportos kiutazás tájékoztató itt olvasható.


A Szakmahorizont 2020/2021. című pályaorientációs kiadvány itt olvasható.


Tájékoztató a megújuló szakképzésről. A megnyitáshoz kérjük kattintson a képre!

Programok érdeklődőknek

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »