HAMELN

Szakmai összefoglaló
Tanárcsere 2 képekben

Beszámoló a Tanárcsere program II. szakaszáról

Hameln, 2009. november 01-07.

A Leonardo da Vinci tanárcsere program keretében 2009. november 01. és 07. között töltöttem el hét napot Németországban, Hameln városában. Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni az eltelt időszak tapasztalatait, eredményeit és az eredmények hasznosítását.

1. Felkészítés
Az utazásunk előtt többféle módon is tájékozódhattunk a programról:
a) A programot koordináló kolléganőnk, Jancsikinné Smicskó Klára több alkalommal is tájékoztatott bennünket az utazás céljáról, körülményeiről, a várható programokról. Szóbeli, nyomtatott és elektronikus anyagok segítségével kaphattunk információkat a pályázat kiírójáról, a helyszínről, a partnerekről, a pályázat tartalmáról, a tervekről.
b) Az iskola igazgatónője, Keveiné Mészáros Erika személyesen is tartott szóbeli felkészítést az útról (szakmai célok, szakmai tartalom, várható eredmények, egyéni feladatok).
c) Iskolánk négy szaktanára (Kálmán Edina, Papós Zoltán, Szendrei Éva, és Tamás Gabriella) 2009 márciusában töltött el egy hetet szakmai csereprogramon Hamelnben. Ők egyénileg szóban és csoportosan ppt. bemutató segítségével tájékoztattak bennünket az általuk tapasztaltakról (gyakorlati, az ottani életvitelünkhöz szükséges információk, ill. a szakmai vonatkozású kérdések megválaszolása).
Összességében tehát már az indulás előtt feltérképezhettük a ránk váró napok feladatait, az elvárásokat, és mindezt egyeztethettük saját és az iskola vezetésének elképzeléseivel.

2. Szakmai tartalom
2.1. A cél megfogalmazása
a) A pályázat egyik legfontosabb célkitűzéseként a programban részt vevő két oktatási intézmény (a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola és a hamelni Elisabeth-Selbert-Schule) közötti tapasztalatcserét emelhetjük ki.
b) Mindnyájunk számára prioritás volt a partnerintézmény szakmai gyakorlati és elméleti munkájának megismerése, valamint a képzési rendszer felépítésének és működésének tanulmányozása.
c) A fentiek mellett az intézmény vezetőivel, oktatóival, diákjaival, ill. az iskola partnereivel (a gyakorlati helyek és a kamara képviselői) való személyes találkozás és kapcsolatépítés szintén fontos feladatot jelentett számunkra.
d) Célul tűztük ki, hogy a szakmai munkánkat a nyelvismeret fejlesztésével és a régió kultúrájának, az emberek életmódjának megismerésével is kiegészítjük.

2.2. A program rövid bemutatása
Az első nap megismerkedhettünk az iskola vezetésével és azokkal a kollégákkal, akik az egy hét során a segítségünkre álltak (Frau Grimme, Herr Stiewe, Frau Ideker, Herr Nordmeyer, Frau Kolbe, Frau Kütemeyer). Egyeztettük a várható programokat, a német iskola és a mi intézményünk elvárásait, terveit. Ezt követően megnézhettünk egy érdekes, szakmai vizsgára felkészítő foglalkozást, melyen a diákok gasztronómiai ismereteikről, elméleti és gyakorlati tudásukról adtak számot.
A második napon délelőtt az iskola elméleti és gyakorlati foglalkozásain vehettünk részt. Beszélgethettünk az órákat tartó német kollégákkal, valamint kötetlen formában – a szünetekben – a diákokkal is. Délután megismerkedtünk Güse asszonnyal, aki a Güse-család szállodáinak vezetője. A beszélgetést követően megnéztük egyik szállodájukat, a Hotel Stadt Hamelnt.
A harmadik napon délelőtt egy üzemlátogatáson vettünk részt a hamelni Hotel Mercure-ben. Ezt követően Frau Hansen segített megismerni a helyi vendéglátóipari tanulóképzés gyakorlati területét. Délután a várossal és a helyi szokásokkal ismerkedtünk.
A negyedik napon délelőtt az Industrie und Handelskammer (Ipari és Kereskedelmi Kamara) irodájának képviselőivel találkoztunk. Egyeztettünk az együttműködés, valamint a képzési mód magyarországi akkreditációjának lehetőségéről. Délután két szállodában vehettünk részt üzemlátogatáson: a hamelni Hotel Christinenhof és a bad pyrmonti Hotel Steigenberger munkáját, felépítését, üzletpolitikáját ismerhettük meg.
Az ötödik napon délelőtt a hamelni diákokkal egyeztettünk egy szegedi utazás, szakmai gyakorlat kérdéseiről. A kollégákkal, ill. az iskola vezetésével pedig a további együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk. Délután megtekintettük a Münchhausen kastélyszállót, majd este egy közös búcsúvacsorán vettünk részt a vendéglátóinkkal.

3. Eredmények
a) A pályázat egyik legfontosabb eredménye –véleményem szerint – a németországi képzési gyakorlat megismerése volt: bepillantást nyerhettünk az elméleti és a gyakorlati órák világába; sok hasznos ötletet, módszert leshettünk el a német kollégák módszertani repertoárjából; személyesen láthattuk órai habitusukat, tanári attitűdjüket, a munkához való hozzáállásukat, kapcsolattartásukat a gyerekekkel és az iskola külső partnereivel; megismerhettük a német gyerekek véleményét, hozzáállását, problémáit, ill. a problémákra adott helyi válaszokat is.
b) Megismerhettük a németországi képzési rendszer felépítését; a kamara, a külső képzőhelyek, a minisztérium és az iskola kapcsolatát, együttműködését.
c) Az eltelt néhány nap is sokat segített számunkra a német nyelv köznyelvi, beszélt szintjének javításán, valamint a helyi kultúra, a gasztronómia és a hagyományok felfedezésében.
d) Sajnos a képzési program magyarországi akkreditációja nem valósult meg, ám a fentiek alapján mindenképpen hasznos, a személyes, tanári, szakmai kompetenciáim fejlesztése mellett az intézményem számára is sikeres szakmai útról számolhatunk be.

4. Lebonyolítás
a) Az utazás
Hamelnbe személyautóval utaztunk, és a városban, ill. a környékén is gépkocsival mozogtunk. A fejlett infrastruktúra miatt a közlekedés soha nem okozott gondot, a helyi kollégák szívesen segítettek bennünket, többször elkísértek egy-egy programra minket, tájékoztattak a helyi sajátosságokról
b) A szállás és az ellátás
A szállásunk egy szép, kedves és tiszta fogadóban volt. Háziasszonyunk rendszeretetére, precizitására, barátságosságára és az ellátásra nem lehet panaszunk, minden maximálisan kielégítő volt.
c) Információáramlás
A fogadóintézet tanárai és vezetője, valamint a külső képzőhelyek képviselői mindvégig nagyon segítőkésznek bizonyultak. A kérdéseinkre, problémáinkra igyekeztek minél pontosabb, adekvát, korrekt, jól használható válaszokat adni. A tevékenységeket a gyakorlatban is megmutatni.


Szeged, 2010. június 28. Gyuricza Zsolt


Tanárcsere program I. szakasz

Képes beszámoló - Hameln (ppt)

A hamelni Elisabeth-Selbert-Középiskolában folyó, általunk akkreditálni tervezett képzési rendszert Papós Zoltán kollégánk a korábbi többéves németországi tartózkodása alatt alaposan megismerhette. Munkahelyi gyakorlati oktatóként tevékenykedett, és a programban résztevevő német partnerintézményünkkel már akkor is kapcsolatban volt. Az ő felvetéséből és tájékoztatásából indult el az iskola vezetőségének ötlete és a program célja, hogy egy új képzés bevezetésével járuljunk hozzá a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola szakmai megújulásához. Két turnusban négy-négy kollégánk egy-egy hetes németországi útja során Hamelnben életközelben tanulmányozhatja, hogy a hamelni iskola hogyan valósítja meg az idegenforgalmi és vendéglátós szakmák integrációját projekt rendszerű oktatásban. Az első turnus programja 2009. március 8-tól 14-ig már lezajlott.
A partner időben megküldte a legfontosabb képzési anyagokat, amelyek fordítása és elemzése nagyrészt megtörtént, a továbbfejlesztés pedig még folyamatban van.
Egy hónappal a négy magyar tanár tanulmányútja előtt a programban résztvevő német kollégák, Bettina Ideker és Torsten Nordmeyer nálunk jártak. Így a programot még alaposabban elő tudtuk készíteni, és elképzeléseinket a személyes megbeszélések során pontosítani tudtuk.
2009 márciusára a fogadó intézmény nagyon tartalmas és színes programot állított össze a Hamelnbe utazók számára. Ez napi 10-11 órás elfoglaltságot jelentett a tanárok számára részben az intézmény megismerésével, óralátogatásokkal, megbeszélésekkel a képzési formákról, különös tekintettel a vendéglátó szakember képzésre. Sor került tananyagok egyeztetésére, képzési anyagok és feladatlapok átadására. A programok másik része volt a kiváló színvonalú képzőhelyek: a hannoveri Maritin Erport Hotel, "Az év képzőhelye", valamint a Michelin csillagos Hotel-étterem, Bad Pyrmontban a Steigenberg Hotel és Hamelnben a Hotel Stadt Hameln meglátogatása.
A regionális Iparkamara vezetője is fogadta a kis magyar tanárdelegációt. Vele a szakképzést ellenőrző szervezet szempontjai szerinti hasonlóságokat és különbségeket beszélték meg. Nagyon pozitívan állt a szegedi Hansági iskola elképzeléseihez.
A programban a Hotelfachmann képzéssel kapcsolatos elképzeléseknek teljesen megfeleltek a megszervezett elfoglaltságok. További kapcsolatlehetőségek is kialakultak közvetlen gyakorlati lehetőségekre, illetve a német Munkaügyi Hivatal (Arbeitsamt) szakképzési területért felelős vezetői komolyan érdeklődnének az itthoni szállodai szakember (Hotelfachmann) képzés iránt, és pályázatok nélkül is kínálnának gyakorlati helyeket akár több hónapra is.
A munkanapok végén, elsősorban délután és este néhány alkalommal szabadidős programot is szervezett a fogadó fél a tanárcsapat számára.
A kiutazó csoport tagjai Dr. Tamás Gabriella, Sörfőző-Kálmán Edina vendéglátós és idegenforgalmi ismereteket, Szendrei Éva élelmiszerismeretet tanító kolléganő és Papós Zoltán, iskolánk gyakorlati oktatásvezetője voltak.


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2020. szeptember 1-től
a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szeged, József Attila sgrt. 120, 6723)
intézményegységeként működik tovább.

Ügyintézés 2020 augusztus 1-től itt zajlik, a szünet idején szerdánként.

A honlapunk tartalma 2020. július 1-től nem frissül, az itt található anyagok archívak.

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »