„Mátyás király-emlékév: Reneszánsz emlékeink Mátyás korából”

 

A Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája által a Határtalanul! program keretében benyújtott HAT-18-02-0135 pályázati számú nyertes pályázatunkkal kapcsolatos fontosabb adatok:

 • az együttműködésre a HATÁRTALANUL! program keretében kerül sor,
 • A határon túli együttműködő partner: Joannes Kájoni Szakközépiskola, Csíkszereda,
 • Az együttműködésben részt vevő diákok száma összesen 68 fő (34 szegedi Hanságis és 34 csíkszeredai diák),
 • Az együttműködésben részt vevő kísérők száma összesen 6 fő (3 szegedi Hanságis és 3 csíkszeredai kísérő tanár),
 • Az együttműködés célterülete: Erdély,
 • Az elkészült termék:
 • Közös estek:
 • Szegeden Mátyás és kora, reneszánsz emlékeink, szokásaink (Mozaikszerűen mutatta be a két csapat, hogy mi minden maradt fenn abból a korból, milyen művészettörténeti, zenei, irodalmi, gasztronómiai emlékek köthetők Mátyás korához)
 • Csíkszeredában Mátyás királyhoz kapcsolódó mesemondó est
 • Egy minimum 10 perces dokumentumfilm
 • A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.969.900 forinttal támogatta.

A projekt leírása:

A szegedi és a csíkszeredai diákok közösen adtak egy-egy estet, egymás otthonában. Csíkszeredában Mátyás királyhoz kapcsolódó mesemondó délutánra került sor. Szegeden egy emlékműsort mutattak be a két iskola diákjai, melynek témája Mátyás és kora, reneszánsz emlékeink, szokásaink. Mozaikszerűen mutatta be a két csapat, hogy mi minden maradt fenn abból a korból, milyen művészettörténeti, zenei, irodalmi, gasztronómiai emlékek köthetők Mátyás korához. A projekttermék még egy 10 perces dokumentumfilm, mely kizárólag a saját felvételekre támaszkodik, és diákszemmel, a teljesség igénye nélkül mutatja be a projektet és állít emléket Mátyás királynak az emlékéve apropóján.

 

HAT-18-02-0135 pályázati számú nyertes pályázatunk megvalósításával kapcsolatos legfontosabb időpontok:

 

HATÁRTALANUL! előkészítő óra: 2019. április 04. 6-8. óra

HATÁRTALANUL! Fakultatív előkészítő:.

    dokumentálók, illetve a műsorban szereplők: 2019. április 05. 6-8. óra órától a B13-ban és az A5-ben

HATÁRTALANUL! kiutazás: 2019. április 11-14. (Vajdahunyad, Csíkszereda, Csíksomlyó, Parajd, Farkaslaka, Szováta, Kolozsvár, Tematikus est)

HATÁRTALANUL! értékelő óra és bemutató előadás: 2019. április 26 5-7. óra, illetve 2019. június 4,

HATÁRTALANUL! A csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola tanulóinak fogadása: 2019. május 13-16. (Szeged, Visegrád, Tematikus est)

A Nemzeti Összetartozás Napja – HATÁRTALANUL! Témanap: 2019. június 7.

 

Az első utazás (Hanságis diákok utazása Csíkszeredába): 34 diák, 3 kísérő

 

Az utazás során érintett települések:

Szeged, Vajdahunyad, Csíkszereda, Szováta, Parajd, Farkaslaka, Korond, Csíkszereda, Kolozsvár, Szeged

 

Az utazás rövid bemutatása:

A csíkszeredai odaút első állomásaként a szegedi tanulók történelmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítését és elmélyítését és személyessé tételét segítette az egykor a Hunyadiak birtokában levő, Erdély, sőt egész történelmi Magyarország egyik leglátványosabb, legmonumentálisabb várkastélya megtekintése Vajdahunyadon. A program kapcsolódott a magyarországi diákok vendéglátás-turizmus szakmacsoportjához (magyar nyelv és irodalom, turizmus szakirány tantárgyai).

A megérkezés után a fogadó iskola megismerése keretében a város rövid történelmi, földrajzi és turisztikai bemutatására került sor. Ezt követően a két iskola projektben érintett tanárai véglegesítették az elkészítendő projekttermék felépítését, tartalmát.

A második nap délelőtt a magyarországi iskola tanulói városnézésen vettek részt, a fogadó iskola tanulóinak mentorálásával megismerkedtek a város kulturális, turisztika nevezetességeivel. A közös, szervezett városnézésen a fogadó iskola egy-egy tanulója mutatta be a résztvevők számára a település történelmi, építészeti, műemléki, kulturális nevezetességeit.

A második nap délutáni programban kiemelkedő szerepet kapott Csíksomlyó szakrális és diplomáciai jelentőségének bemutatása. A magyarországi iskola tanulói a fogadó iskola tanulóival közösen meglátogatták a csíksomlyói kegytemplomot és kolostort a magyarság egyik legnagyobb zarándokhelyét és kultúrtörténeti emlékét. Ezt követően a közeli Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a pünkösdi búcsú helyszínére látogattak ki közösen.

A második nap este a szegedi és a csíkszeredai diákok közösen adtak egy estet, melynek témája Mátyás és kora, amely során a következő témákra tértek ki: Mátyás királyhoz kapcsolódó mesék előadása a két iskola tanulói közreműködésével, melynek célközönsége a fogadó iskola tanulói és tanárai voltak.

A harmadik nap délelőtt a magyarországi iskola tanulói tanulmányúton vettek részt, a fogadó iskola tanulóinak közreműködésével, amely során először ellátogattak Szovátára, itt a Medve tó, valamint a település neves épületeinek (királyi nyári palota, villák, fürdőépület, stb.) megtekintésére került sor. Majd ezt követően a parajdi sóbányákban kialakított sócsarnokokba tettek látogatást.

A délelőtti program folytatásaként Korondra látogattak. Korondon híres fazekasműhelyeket tekintettek meg. Ezt követően Farkaslakán megtekintették Tamási Áron sírhelyét.

A hazautazás közben a tanulók történelmi és irodalmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítését és elmélyítését és személyessé tételét segítette a program, amely során Kolozsvárott megtekintik a történelmi városközpontot (többek között Mátyás király szülőházát, Mátyás király szobrát).

 

 

A második utazás (Kájonis diákok utazása Szegedre). 34 diák, 3 kísérő

 

Az utazás során érintett települések:

Csíkszereda, Vajdahunyad, Szeged, Visegrád, Szeged, Csíkszereda

 

Az utazás rövid bemutatása:

A csíkszeredai csoport Szegedre való megérkezése után a város történelmi, földrajzi és turisztikai jellemzőinek rövid bemutatására kerül sor a csíkszeredai diákok számára. Ezt követően két iskola projektben érintett tanárai áttekintették az összegyűjtött és rendelkezésre álló anyagokat, a projekt termék elkészítésével, véglegesítésével kapcsolatos hátra levő feladatokat.

A második nap délelőtt a csíkszeredai iskola tanulói a fogadó szegedi iskola tanulóinak közreműködésével ellátogattak a város történetét, kulturális örökségeit, hagyományait bemutató Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontba, ahol többek között a Mátyás király korabeli Havas Boldogasszony-templom történetével ismerkedhettek meg a résztvevők.

A második nap délután a csíkszeredai iskola tanulói városnézésen vettek részt, a fogadó szegedi iskola tanulóinak mentorálásával megismerkedtek a város kulturális, turisztika nevezetességeivel. A közös, szervezett városnézésen a fogadó iskola egy-egy tanulója mutatta be a résztvevők számára a település történelmi, építészeti, műemléki, kulturális nevezetességeit.  A program kapcsolódott a magyarországi diákok vendéglátás-turizmus szakmacsoportjához (turizmus szakirány tantárgyai)

A második nap késő délutánján a szegedi és a csíkszeredai diákok közösen adtak egy estet, melynek témája Mátyás és kora, amely során a következő témákra tértek ki: Mátyáshoz köthető művészettörténeti, zenei, irodalmi, gasztronómiai, építészeti emlékeink bemutatása, reneszánsz zene, reneszánsz tánc.

A harmadik nap délelőtt a csíkszeredai iskola tanulói a fogadó iskola tanulóinak közreműködésével ellátogattak Visegrádra, Mátyás király palotájába, valamint a Fellegvárba. A történelmi, irodalmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését, személyessé tételét segítette a program, amely során megtekintették a reneszánsz díszudvart, közepén Herkules-kúttal, a díszudvarból nyíló kiállítótermeket, a baldachinos Oroszlános kutat. A program szintén kapcsolódott a magyarországi diákok vendéglátás-turizmus szakmacsoportjához.

A harmadik nap délután a csíkszeredai iskola tanulói a fogadó iskola tanulóival egyetemben ellátogattak Mátyás király visegrádi Fellegvárába. A vártörténeti kiállítás mellett a várteraszról megtekinthető panoráma (Dunakanyar) volt a délutáni kirándulás célja amellett, hogy történelmi, irodalmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek elmélyítésére is lehetőség nyílt.

A harmadik nap este a két iskola tanulói közösen áttekintették és rendszerezték az összegyűjtött és rendelkezésre álló anyagokat, elvégezték a szükséges elektronikus feldolgozásokat a közösen elkészítendő projekttermék számára.

A szegedi látogatást a Vértói Nemzeti Emlékhely közös megtekintése zárta a szegedi diákokkal közösen, majd hazautazásra került sor.

 

A csíkszeredai látogatásról készült Facebook bejegyzés:

https://www.facebook.com/hansagiisk/posts/2217063411720053:0

 

A Határtalanul utazást bemutató iskolai élménybeszámoló rendezvényről készült Facebook bejegyzés:

https://www.facebook.com/hansagiisk/posts/2250328735060187:0

 

A szegedi látogatásról készült képek:

 

A projektet bemutató film elérhetősége:

https://youtu.be/nIlJUvIqVcg


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tankönyvellátási tájékoztató a 2020/2021-es tanévre.


Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztató levele a szülők számára. 2020.04.02.


Programajánló:

A Microsoft Teams használatának bemutatója, tanári, gyerek/szülő oldalról.


Tisztelt Szülők, Diákok!

A megváltozott helyzet mindannyiunkra hatást gyakorol. Önmagunkhoz térve, igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyekkel fenntarthatjuk jól megszokott kereteinket, munkánkat, és nem utolsó sorban emberi kapcsolatainkat. Ez most nem egyszerű, de ez a legfontosabb.

Sok felajánlás van ingyenes online pszichológiai segítségnyújtásról. Az itt elérhető linken igazán széles spektrumon van kínálat, kiváló szakemberek neveivel, elérhetőségeivel, jó szívvel ajánljuk.

Mindenkinek jó egészséget kíván a Hansági nevelőtestülete nevében: Keveiné Mészáros Erika igazgató


Megfontolandó tanácsok a digitális munkarend idejére.


Igazgatói tájékoztató levél, 2020.03.23.


Tájékoztatás az iskolánkban alkalmazott digitális munkarenddel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról


Az NGSZ tájékoztatója a 2020. március 18-tól érvényes étkezésre vonatkozó szabályozásról.


A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL tájékoztató levele.


Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójának tájékoztató levele.


A középszintű érettségi vizsga tantárgyankénti témakörei


A Szegedi Szakképzési Centrum koronavírus járvány megelőzésével kapcsolatos intézkedései és ajánlásai.


Kormányzati tájékoztató a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekről.


 Az ideiglenes felvételi jegyzék elérhető itt.


Képzéseink 8. osztályt végzettek számára:

 • Technikum: vendégtéri szaktechnikus
 • Szakképző iskola: szakács

A részletekről bővebben itt olvashat.


Külföldi nyelvtanulási program csoportos kiutazás tájékoztató itt olvasható.


A Szakmahorizont 2020/2021. című pályaorientációs kiadvány itt olvasható.


Tájékoztató a megújuló szakképzésről. A megnyitáshoz kérjük kattintson a képre!

Programok érdeklődőknek

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »