„Mátyás király-emlékév: Reneszánsz emlékeink Mátyás korából”

 

A Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája által a Határtalanul! program keretében benyújtott HAT-18-02-0135 pályázati számú nyertes pályázatunkkal kapcsolatos fontosabb adatok:

 • az együttműködésre a HATÁRTALANUL! program keretében kerül sor,
 • A határon túli együttműködő partner: Joannes Kájoni Szakközépiskola, Csíkszereda,
 • Az együttműködésben részt vevő diákok száma összesen 68 fő (34 szegedi Hanságis és 34 csíkszeredai diák),
 • Az együttműködésben részt vevő kísérők száma összesen 6 fő (3 szegedi Hanságis és 3 csíkszeredai kísérő tanár),
 • Az együttműködés célterülete: Erdély,
 • Az elkészült termék:
 • Közös estek:
 • Szegeden Mátyás és kora, reneszánsz emlékeink, szokásaink (Mozaikszerűen mutatta be a két csapat, hogy mi minden maradt fenn abból a korból, milyen művészettörténeti, zenei, irodalmi, gasztronómiai emlékek köthetők Mátyás korához)
 • Csíkszeredában Mátyás királyhoz kapcsolódó mesemondó est
 • Egy minimum 10 perces dokumentumfilm
 • A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 3.969.900 forinttal támogatta.

A projekt leírása:

A szegedi és a csíkszeredai diákok közösen adtak egy-egy estet, egymás otthonában. Csíkszeredában Mátyás királyhoz kapcsolódó mesemondó délutánra került sor. Szegeden egy emlékműsort mutattak be a két iskola diákjai, melynek témája Mátyás és kora, reneszánsz emlékeink, szokásaink. Mozaikszerűen mutatta be a két csapat, hogy mi minden maradt fenn abból a korból, milyen művészettörténeti, zenei, irodalmi, gasztronómiai emlékek köthetők Mátyás korához. A projekttermék még egy 10 perces dokumentumfilm, mely kizárólag a saját felvételekre támaszkodik, és diákszemmel, a teljesség igénye nélkül mutatja be a projektet és állít emléket Mátyás királynak az emlékéve apropóján.

 

HAT-18-02-0135 pályázati számú nyertes pályázatunk megvalósításával kapcsolatos legfontosabb időpontok:

 

HATÁRTALANUL! előkészítő óra: 2019. április 04. 6-8. óra

HATÁRTALANUL! Fakultatív előkészítő:.

    dokumentálók, illetve a műsorban szereplők: 2019. április 05. 6-8. óra órától a B13-ban és az A5-ben

HATÁRTALANUL! kiutazás: 2019. április 11-14. (Vajdahunyad, Csíkszereda, Csíksomlyó, Parajd, Farkaslaka, Szováta, Kolozsvár, Tematikus est)

HATÁRTALANUL! értékelő óra és bemutató előadás: 2019. április 26 5-7. óra, illetve 2019. június 4,

HATÁRTALANUL! A csíkszeredai Joannes Kájoni Szakközépiskola tanulóinak fogadása: 2019. május 13-16. (Szeged, Visegrád, Tematikus est)

A Nemzeti Összetartozás Napja – HATÁRTALANUL! Témanap: 2019. június 7.

 

Az első utazás (Hanságis diákok utazása Csíkszeredába): 34 diák, 3 kísérő

 

Az utazás során érintett települések:

Szeged, Vajdahunyad, Csíkszereda, Szováta, Parajd, Farkaslaka, Korond, Csíkszereda, Kolozsvár, Szeged

 

Az utazás rövid bemutatása:

A csíkszeredai odaút első állomásaként a szegedi tanulók történelmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítését és elmélyítését és személyessé tételét segítette az egykor a Hunyadiak birtokában levő, Erdély, sőt egész történelmi Magyarország egyik leglátványosabb, legmonumentálisabb várkastélya megtekintése Vajdahunyadon. A program kapcsolódott a magyarországi diákok vendéglátás-turizmus szakmacsoportjához (magyar nyelv és irodalom, turizmus szakirány tantárgyai).

A megérkezés után a fogadó iskola megismerése keretében a város rövid történelmi, földrajzi és turisztikai bemutatására került sor. Ezt követően a két iskola projektben érintett tanárai véglegesítették az elkészítendő projekttermék felépítését, tartalmát.

A második nap délelőtt a magyarországi iskola tanulói városnézésen vettek részt, a fogadó iskola tanulóinak mentorálásával megismerkedtek a város kulturális, turisztika nevezetességeivel. A közös, szervezett városnézésen a fogadó iskola egy-egy tanulója mutatta be a résztvevők számára a település történelmi, építészeti, műemléki, kulturális nevezetességeit.

A második nap délutáni programban kiemelkedő szerepet kapott Csíksomlyó szakrális és diplomáciai jelentőségének bemutatása. A magyarországi iskola tanulói a fogadó iskola tanulóival közösen meglátogatták a csíksomlyói kegytemplomot és kolostort a magyarság egyik legnagyobb zarándokhelyét és kultúrtörténeti emlékét. Ezt követően a közeli Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe, a pünkösdi búcsú helyszínére látogattak ki közösen.

A második nap este a szegedi és a csíkszeredai diákok közösen adtak egy estet, melynek témája Mátyás és kora, amely során a következő témákra tértek ki: Mátyás királyhoz kapcsolódó mesék előadása a két iskola tanulói közreműködésével, melynek célközönsége a fogadó iskola tanulói és tanárai voltak.

A harmadik nap délelőtt a magyarországi iskola tanulói tanulmányúton vettek részt, a fogadó iskola tanulóinak közreműködésével, amely során először ellátogattak Szovátára, itt a Medve tó, valamint a település neves épületeinek (királyi nyári palota, villák, fürdőépület, stb.) megtekintésére került sor. Majd ezt követően a parajdi sóbányákban kialakított sócsarnokokba tettek látogatást.

A délelőtti program folytatásaként Korondra látogattak. Korondon híres fazekasműhelyeket tekintettek meg. Ezt követően Farkaslakán megtekintették Tamási Áron sírhelyét.

A hazautazás közben a tanulók történelmi és irodalmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek felelevenítését és elmélyítését és személyessé tételét segítette a program, amely során Kolozsvárott megtekintik a történelmi városközpontot (többek között Mátyás király szülőházát, Mátyás király szobrát).

 

 

A második utazás (Kájonis diákok utazása Szegedre). 34 diák, 3 kísérő

 

Az utazás során érintett települések:

Csíkszereda, Vajdahunyad, Szeged, Visegrád, Szeged, Csíkszereda

 

Az utazás rövid bemutatása:

A csíkszeredai csoport Szegedre való megérkezése után a város történelmi, földrajzi és turisztikai jellemzőinek rövid bemutatására kerül sor a csíkszeredai diákok számára. Ezt követően két iskola projektben érintett tanárai áttekintették az összegyűjtött és rendelkezésre álló anyagokat, a projekt termék elkészítésével, véglegesítésével kapcsolatos hátra levő feladatokat.

A második nap délelőtt a csíkszeredai iskola tanulói a fogadó szegedi iskola tanulóinak közreműködésével ellátogattak a város történetét, kulturális örökségeit, hagyományait bemutató Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontba, ahol többek között a Mátyás király korabeli Havas Boldogasszony-templom történetével ismerkedhettek meg a résztvevők.

A második nap délután a csíkszeredai iskola tanulói városnézésen vettek részt, a fogadó szegedi iskola tanulóinak mentorálásával megismerkedtek a város kulturális, turisztika nevezetességeivel. A közös, szervezett városnézésen a fogadó iskola egy-egy tanulója mutatta be a résztvevők számára a település történelmi, építészeti, műemléki, kulturális nevezetességeit.  A program kapcsolódott a magyarországi diákok vendéglátás-turizmus szakmacsoportjához (turizmus szakirány tantárgyai)

A második nap késő délutánján a szegedi és a csíkszeredai diákok közösen adtak egy estet, melynek témája Mátyás és kora, amely során a következő témákra tértek ki: Mátyáshoz köthető művészettörténeti, zenei, irodalmi, gasztronómiai, építészeti emlékeink bemutatása, reneszánsz zene, reneszánsz tánc.

A harmadik nap délelőtt a csíkszeredai iskola tanulói a fogadó iskola tanulóinak közreműködésével ellátogattak Visegrádra, Mátyás király palotájába, valamint a Fellegvárba. A történelmi, irodalmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését, személyessé tételét segítette a program, amely során megtekintették a reneszánsz díszudvart, közepén Herkules-kúttal, a díszudvarból nyíló kiállítótermeket, a baldachinos Oroszlános kutat. A program szintén kapcsolódott a magyarországi diákok vendéglátás-turizmus szakmacsoportjához.

A harmadik nap délután a csíkszeredai iskola tanulói a fogadó iskola tanulóival egyetemben ellátogattak Mátyás király visegrádi Fellegvárába. A vártörténeti kiállítás mellett a várteraszról megtekinthető panoráma (Dunakanyar) volt a délutáni kirándulás célja amellett, hogy történelmi, irodalmi tanulmányaikhoz kapcsolódó ismeretek elmélyítésére is lehetőség nyílt.

A harmadik nap este a két iskola tanulói közösen áttekintették és rendszerezték az összegyűjtött és rendelkezésre álló anyagokat, elvégezték a szükséges elektronikus feldolgozásokat a közösen elkészítendő projekttermék számára.

A szegedi látogatást a Vértói Nemzeti Emlékhely közös megtekintése zárta a szegedi diákokkal közösen, majd hazautazásra került sor.

 

A csíkszeredai látogatásról készült Facebook bejegyzés:

https://www.facebook.com/hansagiisk/posts/2217063411720053:0

 

A Határtalanul utazást bemutató iskolai élménybeszámoló rendezvényről készült Facebook bejegyzés:

https://www.facebook.com/hansagiisk/posts/2250328735060187:0

 

A szegedi látogatásról készült képek:

 

A projektet bemutató film elérhetősége:

https://youtu.be/nIlJUvIqVcg


Hansági Ferenc Szakképző Iskolája 
Szeged, Kenyérgyári út 8.
Tel./Fax: 62/547-242

+36 30 572-5249
titkarsag@hansagi.sulinet.hu 
GPS: 46.2574, 20.119


Órarend | E-naplóEbéd 


Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2020. szeptember 1-től
a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola (Szeged, József Attila sgrt. 120, 6723)
intézményegységeként működik tovább.

Ügyintézés 2020 augusztus 1-től itt zajlik, a szünet idején szerdánként.

A honlapunk tartalma 2020. július 1-től nem frissül, az itt található anyagok archívak.

Aktuális pályázataink, projektjeink

Erasmus+ :: Külföldi gyakorlatok

Részletek 2018/19 | 2017/182017/16 |...
(lásd Projektjeink menüben)


Nemzeti Tehetség Program

Részletek: 2016 | 2015 | 2014 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


Határtalanul

Részletek2019 | 2018 2017 | 2016 | ...
(lásd Projektjeink menüben)


TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSE - „TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” (TIOP-1.2.3-11/1)

A pályázat címe:
„Változó Gutenberg galaxis” – Az iskolakönyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM ORSZÁGOS TEHETSÉGSEGÍTŐ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA – (MAGYAR GÉNIUSZ INTEGRÁLT TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAM) (TÁMOP-3.4.4/B-11/2)

A pályázat címe:

"Behálózzuk a tehetségeinket" - a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola tehetségsegítő hálózatában >>


TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FELKÉSZÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDEJŰ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSÉRE. (TÁMOP-2.2.5.A-12/1)

A pályázat címe:

Az új típusú szakképzés bevezetésére való felkészülés támogatása a szegedi Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában >>


Fejlesztések a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában a TIOP-1.1.1-07/1 pályázat támogatásával »